Print this page

Valná hromada České besedy Končenice

  • Posted on:  středa, 07 říjen 2015 00:00

ROK VYPLNĚNÝ ZDAŘILÝMI AKCEMI
V sále českého domu v Končenicích proběhla v neděli 27. září 2015 řádná valná hromada místní Besedy. Kromě informací o bohaté činnosti a plánech, členové spolku schválili stanovy, sladěné s novým zákonem o občanských sdruženích.

Návštěvníci se mohli před začátkem valné hromady potěšit tóny besední dechové hudby a zhlédnout krátký taneční program školní folklorní skupiny, doprovázené školní dechovkou.
Předsedkyně Besedy Alenka Vaněčková úvodem pozdravila sto-dvacítku přítomných ze čtyř stovek členů spolku a zvlášť početné hosty: poslance za českou a slovenskou menšinu Vladimíra Bílka, místožupanku Táňu Novotnou Golubićovou, předsedu menšinové rady Bjelovarsko-bi-logorského županství a Besedy Horní Daruvar Damira Malinu, který zastupoval i Svaz Čechů, starostu obce Končenice Zlatka Bakuniće, bývalou poslankyni Zdenku Čuchnilovou s manželem, představitelky sousední České besedy Daruvarský Brestov, předsedy a představitele místních spolků: lovců, důchodců, střelců a hasičů a představitele médií.
Prostřednictvím videoprezentace, kterou připravila s Igorem Šimalou, informovala Kristina Kvapilová o bohaté aktivitě spolku v roce 2014. Beseda zorganizovala několik tradičních akcí a zúčastnila se řady akcí, které pořádaly Svaz a jiné České besedy nebo spřátelené spolky. Koncem minulého roku byla organizátorkou první přehlídky menšinové tvořivosti Bjelovarsko bilogorského županství.
Po schválení zprávy pokladní a dozorčího výboru podal zprávu ředitel místní české školy Jaromír Vrabec. Mluvil o činnosti školy a o úspěšných jednáních ohledně letoviska ve Tkonu, které má velkou šanci stát se zase oblíbeným letoviskem krajanů. Poté jako místopředseda spolku seznámil přítomné se změnami v besedních stanovách, které následně byly schváleny.
Předsedkyně Alenka Vaněčková informovala, že Beseda nabídla Svazu zorganizovat folklorní část přehlídky Naše jaro a setkání malých kapel. Konat se budou také tradiční besední akce. Plánuje se návštěva souboru z České republiky a oslava desátého výročí taneční skupiny Manželské páry. Beseda se zapojí i do všech akcí obce a Svazu Čechů a ráda přijme pozvání jiných spolků. Uvedla také finanční plán Besedy a poděkovala všem členům a příznivcům za veškerou pomoc, kterou spolku poskytují.
Spokojenost spoluprací se spolkem zdůraznil starosta Z. Bakunić, za-chovávání českých tradic pochválila místožupanka T. Novotná Golubićová, pomoc a podporu bohaté činnosti jménem Svazu Čechů slíbil D. Malina. Předseda místního výboru Viktor Horyna mluvil o problémech mateřské školy a zdůraznil, že vesnice nedovolí, aby školka zanikla. Poslanec V. Bílek přisvědčil, že se na vyřešení problémů školky intenzivně pracuje.
Po jednání pokračoval program. Tančily obě folklorní skupiny, doprovázené dechovou hudbou a na závěr zazpívaly zpěvačky, které ke zpěvu známých písní přiměly celý sál. Byl to dobrý úvod k příjemnému společnému besedování při malé kapele, která mnohé návštěvníky vbrzku přiměla k tanci. J. Horká/jh

FOTOGRAFIE

Read 455 times