Print this page

Mikulášské nadílky

  • Posted on:  středa, 16 prosinec 2015 00:00

Mikulášská tradice je v krajanských spolcích velice oblíbená. Letos v předvečer svátku svátého Mikuláše ji připomněla dvacítka spolků a škol. Před nadílkou byly kulturně umělecké programy. První se konaly už v pátek 4. prosince.

Na mikulášskou besídku, kterou připravili žáci nižších tříd České základní školy a České mateřské školy v KONČENICÍCH a obvodní školy ze Stražance se do tělocvičny v dopoledních hodinách přišla podívat i řada rodičů. Všechny děti se snažily co nejlépe ukázat, co dovedou a čemu se naučily. Bylo toho hodně: básničky, písně, tance a scénky. Na čtyřiceti pětiminutový program se přišel podívat i Mikuláš, a po něm všem dětem nadělil sladkosti. Velké i malé děti měly z nadílky velkou radost. Čerta se bát nemusely, protože jediný čert, který toho dopoledne na program přišel, byl ten ve scénce o Mikulášovi.
Také ve školní tělocvičně na DIOŠI se konal mikulášský večírek, který připravili tamní žáci. Hodný muž s bílou bradou se zájmem sledoval celou řadu recitací, písní, scének a rytmických cvičení. Zazněly také verše české písničky o Mikuláši. Po programu děti dostaly dárky, na které dychtivě čekaly.
Na pěkně upraveném jevišti v DARUVARSKÉM BRESTOVĚ se na začátku programu na jevišti vystřídalo všech 14 dětí české i chorvatské obvodní školy. Recitace a rytmické tance se střídaly s divadélky o sněhu, Mikuláši, zimě. Na všech dětech bylo vidět, s jak velkou radostí účinkují v programu a těší se na nadcházející svátky. Více než hodinový program skončil koledami a blahopřáními k Novému roku. Mikuláš, který po celou dobu seděl mezi diváky a sledoval program, dětem za odměnu rozdělil dárky. Pak všichni společně zhlédli hostování daruvarských ochotníků, kteří sehráli vánoční hru Jak jsem se ztratil.
Vzhledem k tomu, že do české obvodní školy v DOLANECH chodí jen dvě děti a do chorvatské přes dvacet, a většina je činná v krajanském spolku, Beseda se rozhodla pořídit dárky pro všechny dolanské děti do patnácti let. Mikuláš jim je rozdal po hodinovém společném programu chorvatské školy a Besedy. Dvakrát z jeviště zazněly i české recitace a na začátek a závěr programu se představila jak besední dechovka, tak mládežnická taneční skupina.
I do České besedy SISAK zavítal Mikuláš letos sice trochu dříve než má svátek, ale radost a nedočkavost dětí byla stejná. Mikuláš přišel na zkoušku malé taneční skupiny právě o přestávce, přesto mu děti rádi ukázaly, co už dovedou, za což je Mikuláš odměnil sladkostmi. Jak už to bývá, s Mikulášem přišel i čert, ale ten neměl vůbec žádnou práci, protože všichni malí sisačtí tanečníci jsou hodné děti. O příchod Mikuláše  se nejvíce přičinili divadelníci Đurđica Humlová a Zoran Crnobrnja.
Většina mikulášských besídek se konala v sobotu 5. prosince, mezi nimi ta v IVANOVĚ SELE, v organizaci České besedy a za pomoci školy. V Českém domě se sešla čtyřicítka dětí. Žáci z české malotřídky spolu s učitelkou Ksenii Dell‘ Oliovou připravili půlhodinový program plný písní, recitací a divadel. Snad nejvíce se líbilo divadélko o Pipi Punčochaté. Po programu do Domu vstoupili Mikuláš s čertem a všem dětem rozdali dárky a malé zlaté proutky.
I nejmladší členy České besedy JAZVENIK navštívil Mikuláš s čertem. Po té, co se statečné děti pomodlily, zazpívaly a zarecitovaly, dostaly od Mikuláše dárky a od čerta po čokoládě. Jelikož byly všechny během roku hodné, jazvenický čert letos s sebou neměl vůbec žádné pruty, jen tu a tam zařinčel řetězy.
Náš, náš Mikuláš nosí dárky hodným dětem, znělo úvodem na patře Českého domu v ZÁHŘEBU, kam žáci české školy, děti z besední herny a vnuci zdejších krajanů přišli na mikulášskou nadílku. Půlhodinový program připravili učitelé Martina Marinkovićová Plechatá a Krešimir Špralja a žáci v něm předvedli tance a recitace, seznámili se se zvyky a tvary jména Mikuláš v Evropě, zatančili akrobatický rokenrol. Ve velkém finále všichni společně zpívali a tančili a Mikuláš pak už na sebe nedal čekat. Přišel bez čerta, protože jsou to vesměs hodné děti, a v sále bylo slyšet jen rozbalování balíčků.
Česká beseda v DOLNÍCH STŘEŽANECH ani letos nezapomněla na mikulášskou nadílku pro nejmladší, při které děti s rodiči a prarodiči zaplnily celý sál. Žáci místní malotřídky uvítali Mikuláše krátkým programem, který připravili spolu s učitelem Velimirem Lalićem. Mikuláš za pomoci tří čertů rozdal víc než třicet dárků. Potom se všichni ještě bavili při kávě, šťávě a sladkostech, které maminky doma napekly.
V sále místního domu ve VELKÝCH ZDENCÍCH bylo v sobotu večer opravdu veselo. Zdejší Beseda připravila mikulášské pobavení pro své nejmladší tanečníky, na které zavolala i vrstevníky z Daruvarského Brestova a Tréglavy. Program byl věnován Mikuláši, řekla úvodem předsedkyně Iva Vekićová. Zahájily ho dvě recitace a pak už jeviště patřilo malým tanečníkům. Domácí nakonec zazpívali Náš, náš Mikuláš a on přišel a přinesl pro všechny děti dárky a hromadu prutů. Před čertem, který při nadílce rachotil řetězy, několik nejmenších hledalo záchranu v klíně rodičů. Večer skončil při pečivu a kávě.
Do místního domu v HORNÍM DARUVARU přišla v předvečer svátku svatého Mikuláše více než stovka dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Nebyly to jen místní děti, ale i přespolní, proto jich bylo tolik. Večer zorganizovala Beseda a obě obvodní školy: česká i chorvatská, které spolu připravily pro Mikuláše program. Mikuláš nepřišel sám, ale v doprovodu dvou andělů a dvou čertů. Čerti byli rozdovádění, proto se jich mnozí také báli.
Plný sál diváků v Českém domě a plné jeviště účinkujících dětí, které za skvělé vystoupení dárky odměnil sám Mikuláš, je krátký souhrn mikulášského večírku, který uspořádala také Česká beseda LIPOVEC. Program byl bohatý, plný písní, tance, recitací a divadla. V češtině a v chorvatštině ho předvedly děti z české školy a besední dětská taneční skupina. Jak sdělila předsedkyně Drahuška de Bonová, kromě lipoveckých dětí, na nadílku zavítaly i děti z Daruvaru a sousedního Lipovce Majuru, a tak měl Mikuláš se svým doprovodem plné ruce práce.
Pro padesátku dětí a vnoučat beseďáků z RIJEKY do deseti let a malých tanečnic Ráčku bylo nedělní odpoledne na samý svátek svatého Mikuláše 6. prosince krásné a vzrušující. Děvčátka nejdříve Mikuláši a jeho doprovodu zatančila několik českých tanců, kterými nadchly i čerta tak, že vůbec nezlobil. Báli se ho jen ti, kteří během celého roku nedělali dobrotu. Těch bylo naštěstí jen málo, ale i jim bylo nakonec odpuštěno a dárek dostali všichni. Pro dospělé byl vzrušující i den před tím, kdy se zdobil stromeček a upravoval sál pro Mikuláše, po čemž si dopřáli malé pohoštění a příjemné posezení.
Svátek svatého Mikuláše je zároveň den narozenin nejmladší folklórní skupiny České obce BJELOVAR, a tak se toho dne oslavovalo i představením. Hosté ze školy z Nové Rači pod vedením učitelky Anity Málkové nejdříve sehráli hru o Třech prasátkách, potom přišel Mikuláš a všechny děti obdaroval sladkostmi.
Nedělní mikulášský večírek s programem přichystali i krajané v HOLUBŇÁKU. Návštěva byla velká, ne proto, že je ve vesnici hodně dětí, ale proto, že se sem s dětmi sjeli také příznivci Besedy z různých stran. Velcí i malí se sešli v sále Českého domu, kde nejdříve zhlédli program, věnovaný Mikuláši, zimě a Vánocům. Program, ve kterém děti recitovaly, zpívaly a sehrály scénku o hvězdách připravila učitelka Monika Růžičková. Všem se velmi líbil. Pak do sálu přišel Mikuláš s andělem. Každé dítě si posadil na klín, popovídal si s ním a dal mu dárek. Byl to pro všechny velice příjemný večer.
V PREKOPAKŘE od roku 2007 každoročně chystají prosincový večírek mladých, který je přehlídkou jejich celoroční činnosti. Letošní večírek byl mikulášský a představily se v něm všechny besední skupiny a vůbec poprvé také žáci, kteří se v základní škole v Pakraci učí česky – zazpívali píseň o Nanynce. Na jevišti se střídali malí tanečníci se zpěváky, hudebníky a dospělými tanečníky. Pak přišel Mikuláš s dokonce třemi pomocníky a nadílel větším i menším dětem. Bylo připraveno asi padesát dárků. Dospělí mohli společně posedět a pobesedovat si při čaji.

Read 659 times