Křest biografického slovníku České stopy v Chorvatsku

  • Posted on:  čtvrtek, 09 červen 2016 00:00
  • Written by 

KAPITÁLNÍ LEXIKOGRAFICKÉ DÍLO KRAJANSKÉ KOMUNITY
„Dva svazky biografického slovníku České stopy v Chorvatsku budou pro budoucí pokolení dokumentem o bohaté činnosti krajanů a osob původem z českých zemí. Doufám, že se každý z tohoto kapitálního díla něco naučí a dozví,“ řekla ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová na křtinách knihy 24. května 2016.

Údaje pro lexikon krajanů po léta shromaždoval profesor Josef Matušek. Po jeho úmrtí v roce 2003 v práci pokračoval jeho syn Alen Matušek, který žije v Záhřebu a pracuje jako pedagog, novinář a publicista. „Věděl jsem, že tatínek pracuje na lexikonu, ale jsem se o něj moc nezajímal. Teprve několik týdnů před jeho úmrtím, když mi předal hromadu rukopisů a poprosil, abych jeho projekt dokončil, se to změnilo,“ řekl Alen Matušek. „Protože šlo o opravdu velký počet hesel, často bez jasných kriterií, nejvíc práce bylo na určení konceptu slovníku. Nakonec jsme se shodli, že do něj zařadíme významné příslušníky menšiny a osobnosti původem z českých zemí, které působily v menšinové komunitě, a výjimečné osoby, které nemají český původ, ale mají velké zásluhy o českou menšinu.“
Dodal, že všem lidem, o kterých tušil, že si zaslouží v knize být, rozdal dotazník, o pomoc požádal také České besedy a jiné krajanské instituce, ale odezva nebyla velká. Nakonec se do dvou svazků slovníku vešlo téměř tisíc pět set hesel. A. Matušek poděkoval všem, kteří pomohli jakýmkoliv způsobem a ti, kteří pomáhali nejvíc, se křtu i zúčastnili a hovořili o spolupráci na slovníku. Zvláštní dík patří Jednotě, která se projektu ujala a Radě pro národnostní menšiny RCH, která tištění díla financovala.
„Tento biografický slovník patří mezi tři nejdůležitější knihy krajanské komunity vůbec,“ uvedla předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková, která v čase zahájení projektu řídila Jednotu a dodala, že dvě druhé knihy jsou Češi v Chorvatsku Josefa Matuška a Domov má jméno Daruvar Rudy Turka. Marie Sohrová, která se na projektu podílela z velké části jednak jako redaktorka, a jednak jako jazyková odbornice, sdělila, že se ráda zapojila a přispěla, jak uměla. „Udělala jsem to i pro profesora Matuška a myslím si, že by tak udělal každý, kdo profesora Matuška znal a s ním spolupracoval. “  
Cenný přínos k diskusi dal krajanský historik Václav Herout, který o projektu krajanského biografického slovníku mluvil spolu s profesorem Matuškem a osobně napsal určitý počet hesel. Zmínil také rubriku Krajanský kalendář, kterou prof. Matušek zavedl, a pokračovala v ní Marie Selicharová, která rubriku vede i dnes a byla základem pro Slovník. Na řadě konkrétních příkladů poukázal na to, jak je těžké sehnat informace o lidech a uznal zásluhy autorům, kteří „vykonali pozoruhodnou práci“.
„Jako čtenář vím, že se každý kdo si myslí, že k činnosti krajanské komunity přispěl, bude v knize hledat, a mnozí se tam nenajdou,“ řekl Zdenko Jílek a dodal, že z jeho Horního Daruvaru tam nejsou někteří, kteří by tam určitě být měli a dodal, že za to nemůže autor, ale Beseda, která byla vyzvána ke spolupráci, informace o svých zasloužilých členech ale nedodala.
Takových případů je více, protože se ozval nepatrný počet spolků, a je tedy zřejmé, že vydáním dvoudílného biografického slovníku České stopy v Chorvatsku práce na mapování významných osob původem z českých zemí a příslušníků české menšiny nekončí. Jednak je to proto, že mnozí, kteří se o krajanskou komunitu zasloužili, jsou z různých důvodů vynechaní, a také proto, že přibývají další.
„Bez ohledu na to jak dlouho, namáhavě a pečlivě se pracovalo, nešlo se vyhnout drobným chybám. Hned po otištění knih jsem byl upozorněn, že v nich byly omylem uvedeny chybné údaje. Touto cestou vyzýváme všechny, kdo si všimne jakékoliv chyby, aby o nich dal vědět. Budeme se snažit, a doufám, že se nám to podaří, v nějaké další publikaci tyto chyby napravit,“ řekl A. Matušek a na závěr poděkoval své manželce Jasně bez jejíž „trpělivosti a porozumění by tak náročnou víceletou práci nešlo vykonat.“ M. Pejić/mp

FOTO na facebooku

Read 520 times Last modified on čtvrtek, 09 červen 2016 06:06

Nové číslo Jednoty

 Jednota 49 2019

V Jednotě číslo 49, která vychází 14. prosince 2019, čtěte:
- Valná hromada Svazu Čechů schválila nové stanovy a založila České kulturní centrum
- Česká beseda Končenice na valné hromadě schválila plány na příští rok
- V Horním Daruvaru se konalo setkání hudebních skupin menšin Bjelovarsko-bilogorského županství
- Draní peří – tradiční akce České besedy Hrubečné Pole
- Besedy a školy uvítaly Mikuláše
- Praktické stáže českých studentů v daruvarské škole
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi