Křest knihy Česká beseda Prekopakra 1907–2007

PRVNÍ STOLETÍ NEJSTARŠÍ VENKOVSKÉ BESEDY
Prekopakerská Česká beseda patří mezi nejstarší české krajanské spolky v Chorvatsku a první byla založena na krajanském venkově. O prvních sto letech činnosti spolku, založeného již 13. února 1907, nyní svědčí kniha Siniši Njegovana Stárka, která byla pokřtěna 18. března.

Dějiny Besedy jsou zajímavé a napínavé, plné dramatických obratů. Je to příběh o vzestupech a pádech, o obdobích bohaté činnosti a o létech útlumu, a hlavně o velké lásce ke svým kořenům a vytrvalosti v péči o národnostní totožnost, která se projevila i v opětované stavbě jejího „domečku“ – Prekopakrané ho vystavěli již v roce 1931, a potom dvakrát obnovovali, protože byl ve válkách zbořen.
„Z knihy jsem vyčetl čtyři klíčová slova. Jsou to slova hospoda, která byla kdysi místem shromaždování kulturních pracovníků a intelektuálů, dům, nejen jako budova, ale především jako symbol spojující nás s domovem, beseda, která není jen spolek, ale také i řeč, a lidé, bez nichž by nebylo ničeho,“ řekl recenzent knihy, historik Zdravko Palavra.
Jak během sta let Česká beseda Prekopakra působila, se hojné obecenstvo mohlo dozvědět z citátů z knihy a z básní vynikajících členů Besedy, které přesvědčivě četli Ljerka Majorová, Dana Stakorová, Jasna Molnarová Kukićová, Monika Lucićová Fiderová, Jadranka Antunovićová, Sandra Novosadová a Leo Žukina. Úryvky a recitace se střídaly s vystoupením vokální skupiny Kontesy, spolkových folklorních skupin dětí a dospělých a smíšeného pěveckého sboru.
Na závěr křtu autor S. Nj. Stárek poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování monografie, a představitelům institucí, které finančně přispěly na její vydání. Zdůraznil, že to byly Rada pro národnostní menšiny RCH, Úřad vlády pro lidská práva, rady české menšiny Požežsko-slavonského županství a města Pakrac a městská radnice. Předseda Besedy Antun Roček jim předal exempláře knihy.
„Příprava a psaní knihy trvalo asi tři roky, právě podle plánu Besedy, což bylo podmíněno finančními prostředky,“ řekl nám autor S. Nj. Stárek a dodal, že materiály, dokumenty, údaje a fotografie shromaždoval mnohém déle, možná i padesát let. „Přečetl jsem na tisíce stránek časopisů, od Jednoty a Českého lidového kalendáře, do Českých listů, mluvil s pamětníky, bádal v archivech.“
S. Nj. Stárek byl v čele spolku celé desetiletí (1987–1998) a byl i prvním poslancem za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu, řídil výborem, který stavěl „domeček“ po domovinské válce, a tak osobně přispěl v důležitém období spolkových dějin. „Hodně nám v tom pomáhala Česká republika, chorvatská vláda, město Pakrac a Svaz Čechů, a zvlášť cenným příspěvkem byla dobrovolná práce členů Besedy.“
Nejen jako historik amatér se zkušeností pátraní po dokumentech v archivech, ale i jako přímý účastník mnohých besedních akcí, Siniša Njegovan Stárek psal monografii České besedy jako potomek jejích zakladatelů. Beseda je totiž i rodinnou záležitostí, a tak se autor nemohl vyhnout emocím. „Můj praděda je jedním z dvacítky zakladatelů spolku, prababička a její bratr také, moji švagrové se na založení podíleli též, takže jsou dějiny Besedy zčásti i dějinami o mých kořenech. Děda například stavěl dům v roce 1931, později k činnosti spolku přispěl můj otec,“ pověděl autor a pointoval: „Jasně že to vyvolá emoce, jako koneckonců i to, že se ozvalo hodně lidí, a že mezi nimi bylo hodně mladých a velký počet přátel z Daruvaru, kteří mi různými způsoby pomohli vykonat složitou práci jako je psaní knihy.“     M. Pejić/mp

FOTO na facebooku

Read 444 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 27 2020

V Jednotě číslo 27, která vychází 3. července 2020, čtěte:
- Jednota oslavila narozeniny
- Den české kultury a otevřených dveří v Kaptole
- Valné hromady českých besed Sisak a Slavonský Brod
- Dílna Tvořivost nás spojuje v Horním Daruvaru
- Malované lahve Blaženy Veselé
- V Čechách v roce 1945 působila jugoslávská partyzánská brigáda Maršál Tito
- Opustili nás Bohumil Kalenský a Jiřinka Šolcová
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi