Print this page

Den české kultury města Kutiny v Mezurači

  • Posted on:  středa, 19 červenec 2017 00:00

VÝBORNÉ ŽNĚ I NÁSLEDNÁ VESELICE
Když vloni zmokly pečlivě připravované tradiční žně, které měly v tu dobu v Mezurači zahájit celomenšinové Dožínky, Beseda si řekla, že je za rok zopakuje. Slovo dodržela! Krajané na podzim opět pšenicí oseli  kus lánu u hřiště na návsi a v sobotu 8. července ukázkou žní, jak vypadaly kdysi, zahájili svůj již pátý Den české kultury města Kutiny. A to, že se žně opravdu vydařily, bylo důvodem k veselí i k pokračování v akci.

I když bylo parné, vřelé odpoledne – přesně jaké ke žním patří – na návsi se sešlo mnoho diváků, kteří si v očekávání začátku události čas krátili prohlídkou výstavy starého zemědělského nářadí a stánků. Domácí ženy smažily bramboráky a pekly placky, své výrobky vystavily ženy z Novsky a hospodářství Ožoga, tradiční bosňanské pochoutky nabízeli hosté ze Sisku.
A pak se z ulice ozvalo veselé zapráskání bičem, zařehtala kobylka a na žebřiňáku přijeli sekáči s kosami a ženy s hráběmi a zahájili scénické pásmo Žně, jak je pamatujeme z našeho dětství. Ukáznění diváci, kteří zachovali odstup od „pole“ kde se dramatizace odvíjela, propracované scénky, výborní komentátoři a inspirovaní herci přispěli k tomu, aby podívaná byla opravdu výborná. K ní ovšem patřily i kapky potu, které všem, i účinkujícím i divákům, nemilosrdně stékaly z čela.
A když už bylo po žních a všichni spláchli prach z hrdla domácí kořalkou a posilnili se chlebem z chlebovky, pokračovala akce v historickém tónu. Ve škole se konala přednáška o chorvatsko-českých vazbách s prezentací, kterou si pak nejeden posluchač vyžádal do svého osobního archivu. Byla přínosná i pro přednášejícího Marijana Lipovce ze záhřebské Chorvatsko-české společnosti, který nyní do seznamu nákresů českých domů, které pro krajany navrhl český architekt Lev Kalda, přidá i Národní dům v Mezurači.
Večerní program zahájil předseda Besedy Velibor Potužák; program byl opravdu bohatý. Představila se domácí dechovka a obě taneční skupiny, také místní Matice slovenská a krajanské spolky z Tréglavy a Bjelovaru. Na svůj Den české kultury si hostitelé pozvali i spolek ze sousedního Husainu, garešnickou Prosvjetu, bosňanský spolek ze Sisku a KUS Branko Radičević z Dardy.
Den české kultury skončil společnou veselicí za svitu úplňku, který spolu s reflektory ozařoval spokojené organizátory. V průběhu jej navštívili četní hosté: poslanec Vladimír Bílek, místopředsedové Svazu Čechů Marie Válková a Jiří Bahník, Mirko Marković z Úřadu vlády pro lidská práva, Sonja Repićova jménem města Kutiny, představitelé českých menšinových rad, místních spolků a organizací. Kromě Rady pro národnostní menšiny RCH akci podpořilo županství Sisacko-moslavinské, město Kutina i jejich české menšinové rady a turistická sdružení.               V. Daňková/vd

FOTO na facebooku

Read 1287 times