Bjelovarská Česká obec oslavila sté narozeniny

I PO STO LETECH JE OBEC STÁLE MLADÁ
„Od studeného prosincového dne, kdy se skupina českých nadšenců rozhodla založit krajanský spolek, uplynulo celých sto let. Byl to dost odvážný krok, protože po první světové válce panovala velká bída, ale touha našich předků pečovat o svůj jazyk a dědictví byla tak silná, že překonala veškeré překážky,“ řekla předsedkyně České obce Miruška Lončarová na oslavě stého výročí spolku, která se konala 20. října 2018 v bjelovarském Domě kultury.

Dodala, že většina členů byli řemeslníci, ale byli mezi nimi i úředníci, hudebníci a vojáci, a že se na začátku činnost odvíjela v soukromých domech a hospodách. „Dnes naši členové pracují za vhodnějších podmínek ve svém domě, který Česká obec koupila a upravila. Máme 330 členů, z toho dokonce osmdesát činných v sedmi spolkových sekcích.“
„To, že v Bjelovaru žije tak velký počet různých národnostních menšin dodává našemu městu zvláštní hodnotu a půvab,“ řekla ve svém projevu místostarostka Valna Bastijančićová Erjavcová, která zahájila řadu blahopřání hostů. Přidala se předsedkyně županského shromáždění Đurđica Ištefová Benšićová a tajemník Svazu Čechů Dalibor Kolár, který předsedkyni Lončarové předal uznání Svazu. Poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek podotkl, že v Bjelovaru byl založen první krajanský pěvecký sbor, že Česká obec první uspořádala Den české kultury, a že tady vznikl Večer národnostních menšin, celostátní akce, která už má i mezinárodní charakter. Mezi gratulanty byli i místožupanka za českou menšinu Táňa Novotná Golubićová, místopředsedové Svazu Čechů Marie Válková a Jiří Bahník, představitelé bjelovarských kulturních spolků a občanských sdružení, menšinových rad a spolků. Účastníci zvlášť vřele uvítali Sylvii Sittovou, autorku monografie, kterou Obec vydala k svému jubileu.
Program, kterým provázely Blanka Goljaková a Tihomira Barišićová, zahájily dvě nejmladší folklorní skupiny spolku oslavence – dětská a střední, a děti, které chodí na výuku českého jazyka. Úryvkem z Myslivecké povídky divadelní sekce Lucerna připomněla hru, kterou přichystala na letošní divadelní přehlídku.
Vystoupili i spolkoví veteráni, bývalí tanečníci, kteří v různých krojích předvedli tanec ze svých časů, představily se i zpěvačky sboru Kateřina a hudební skupina Staří přátelé, která doprovází tanečníky a zpěvačky, ale vystupuje i samostatně. Z hostujících spolků přišly poblahopřát taneční skupina chorvatského spolku Golub, folklorní složka Světlušky České besedy Hercegovec a záhřebský Jetelíček. Dvouhodinový program vyvrcholil vystoupením velkého Srdéčka, tedy seniorské folklorní skupiny České obce, doprovázené pěveckou skupinou Rozmarýnky a kapelou Staří přátelé. Po odevzdání uznání zasloužilým spolupracovníkům a sponzorům, zazpívali všichni účinkující neoficiální krajanskou hymnu Ta naše písnička česká. Ty naše české písničky byly slyšet i potom, dlouho do noci v sále Českého domu, kde oslavenkyně přichystala večeři, při které k pobavení hrály spolková kapela a dechovka z Hercegovce. Text M. Pejić, foto M. Kolárová a M. Pejić

FOTO na facebooku

Křest monografie
„Děkuji autorce a vydavateli, Jednotě a Svazu Čechů, za překrásnou knihu. Lepší dárek k našim stým narozeninám jsme snad ani nemohli dostat,“ řekla předsedkyně České obce Bjelovar Miruška Lončarová při zahájení slavnostního křtu monografie Sto let spolku Česká obec Bjelovar, autorky Sylvie Sittové, vyšší kustodky v bjelovarském městském muzeu.
Představení se konalo 16. října v bjelovarské městské knihovně v příjemné atmosféře a před početným publikem. V rozhovoru s moderátorkou Tinou Gatalicovou autorka popsala obsah dvojjazyčné knihy – český text se zabývá stoletým působením krajanského spolku, zatímco chorvatská část je zaměřena na přistěhování Čechů na Bjelovarsko a na jejich přínos veřejnému, společenskému, kulturnímu a hospodářskému životu nového prostředí. Byla to příležitost dozvědět se, jak monografie vznikala, že autorka čerpala nejen ze spolkového archivu, ale také z Jednoty, Českého lidového kalendáře a z rodinních alb jednotlivých členů Obce. Autorka poděkovala za spolupráci všem, kteří se podíleli na zpracování monografie, především kolektivu Jednoty.
O knize mluvil i redaktor Mato Pejić, jakož i předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, která zároveň poblahopřála České obci k vzácnému jubileu. Mezi početnými hosty byli i náměstek velvyslance České republiky Slavomir Goga, poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, místožupanka Táňa Novotná Golubićová, místopředsedkyně Svazu Marie Válková a předseda županské české menšinové rady Damir Malina. O hudební zpestření se postaral spolkový pěvecký sbor Kateřina.

Z dějin spolku
V prvním období spolku, od založení v roce 1918 do druhé světové války, členy Obce byli převážně čeští občané, úředníci, vojáci, hudebníci, učitelé a řemeslníci, kteří sem přijeli za prací a Československo považovali za svůj domov. Za války byla veškerá menšinová činnost zakázána, od roku 1945 se mění složení členstva a počet členů spolku se zvyšuje. Těsně po válce měla Obec sto členů, a během pětačtyřiceti let se počet ztrojnásobil. Polovinou sedmdesátých let začíná spolek pořádat kurzy češtiny, aby se zvýšila úroveň znalosti jazyka, která výrazně klesla po ukončení činnosti Československé Masarykovy školy v roce 1941. Třetí období v dějinách spolku začíná v devadesátých letech minulého století vznikem samostatné Republiky Chorvatska. Obec navazuje styky s Českou republikou a často navštěvuje starou vlast. Do roku 2007 pořádá kurzy češtiny, potom výuku českého jazyka a kultury podle modelu C.
Pro poválečné období je příznačná bohatá činnost spolkových sekcí, od pěveckého sboru k divadelní skupině. Zvlášť vynikají dvě akce, na které jsou bjelovarští krajané velice hrdí – Dny české kultury a Večer národnostních menšin.

Read 308 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi