Print this page

Desetiletí a půl pozoruhodné činnosti

RADA ČESKÉ MENŠINY MĚSTA ZÁHŘEBU
„Dnes neshrnujeme činnost jen jednoho roku, který uplynul od loňského Dne rady české menšiny města Záhřebu, ale zároveň oslavujeme patnácté narozeniny,“ řekl předseda Rady Jiří Bahník při zahájení slavnostního zasedání 7. listopadu 2018 v sále Českého domu. „Děkuji vám, že jste přišli s námi oslavit patnáct let úspěšné práce a stejně tak dobré spolupráce jak s ostatními menšinovými institucemi, tak s úřady hlavního města.“

Velká odezva vzácných hostů názorně dosvědčila tato slova – byli tu poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, náměstek velvyslance České republiky Slavomír Goga, představitelé menšinových rad a koordinací, menšinových spolků, Chorvatsko-české společnosti a Pávíčkovy nadace, a v neposlední řadě i primátor města Záhřebu Milan Bandić. „Město Záhřeb žije se svými národnostními komunitami a menšinové instituce žijí s městem Záhřebem, a já jsem na tuto skutečnost velmi hrdý. Národnostní menšiny považujeme za své bohatství a nesmírně si vážíme přínosu, který v stoletém rozvoji Záhřebu dali nespočetné Češky a Češi,“ řekl M. Bandić.
„Rada si za svůj den zvolila den založení nejstaršího krajanského spolku v Chorvatsku, České besedy Záhřeb, v jejímž Českém domě působíme. Každoročně zároveň s touto oslavou oslavíme řadu svátků jak chorvatského, tak i českého státu, a letos zvlášť sté výročí vzniku Československa,“ uvedl J. Bahník ve svém referátu a připomněl, že Rada byla v roce 2003 založena hned po nabytí platnosti ústavního zákona o právech národnostních menšin na iniciativu Jaromila Kubíčka a Adolfa Tomka. „V průběhu svého působení Rada uskutečnila řadu projektů. Zvlášť vynikala ve vydavatelské činnosti, školství a kulturní aktivitě. Uspořádali jsme řadu kulatých stolů a veřejných tribun, edukační cesty. Připomněli jsme významná výročí, spolupracovali s různými kulturními, vědeckými a politickými institucemi, pečovali o menšinová práva a uskutečňovali společné programy s koordinací menšinových rad. O veškeré činnosti jsme informovali prostřednictvím webové stránky, Spolkových zpráv České besedy Záhřeb a vlastního bulletinu Informátor, jehož slavnostní jubilejní číslo se právě tiskne.“ Výstavy jsou dalším způsobem komunikace s obecenstvem, a účastníci oslavy měli možnost se podívat na dvě expozice – výstavu fotografií o činnosti Rady a výstavu výtvarných prací žáků doplňovací školy. Rada vydala dokonce jedenáct knih, z toho tři česky a chorvatsky, natočila i dokumentární film.
Hostitelka oslavy, předsedkyně České besedy Záhřeb Alenka Štokićová zdůraznila, že spolupráce s Radou byla vždy na vysoké úrovni a zmínila bohatou tradici spolku, který v příštím roce oslavuje 145. narozeniny. Ke Dnu Rady poblahopřáli i předseda Koordinace menšinových rad Záhřebu Dušan Mišković, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, předseda Koordinace rad české menšiny Republiky Chorvatska Damir Malina, zástupce českého velvyslance Slavomír Goga a poslanec Vladimír Bílek, který zmínil i významnou roli Zdenky Čuchnilové, která byla v časech schvalování ústavního zákona o právech národnostních menšin poslankyní v parlamentu.
Hosty za řečnickým pultem vystřídaly na jevišti skupiny České besedy Záhřeb v kulturně uměleckém programu, který moderovala Mája Burgerová. Představily se pěvecký sbor Bohemia, mladší a seniorská folklorní skupina Jetelíček, žáci a studenti České doplňovací školy a zvláštní hosté – dechový orchestr Záhřebské elektrické tramvaje ZET. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 209 times