Print this page

Jednání vedení Svazu v Praze a Plzni

Čtyřčlenná krajanská delegace ve složení poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek s tajemnicí Lidijí Horvatovou, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková a ředitelka NVI Jednota Lidija Dujmenovićová byli od 18. do 20. prosince 2018 v České republice.

V Praze navštívili 18. prosince Velvyslanectví Chorvatské republiky, Parlament České republiky a Československý ústav zahraniční Praha. Ve všech uvedených institucích se mluvilo o spolupráci na rok 2019. Poslanec V. Bílek a předsedkyně Svazu Čechů na schůzích jednali především o přípravě bilaterální smlouvy, která se týká založení muzea moravských Chorvatů v Jevišovce a Českého kulturního centra v Daruvaru, také o vypracování bilaterální smlouvy mezi vládou České republiky a Republiky Chorvatsko o záštitě práv národnostních menšin: české v Chorvatsku a chorvatské v České republice. Česká republika doposud podobné smlouvy o záštitě národnostních menšin nepodepsala, kdežto Chorvatsko ano. Vzorem by mohly být smlouvy, které podepsalo s Maďarskem nebo Itálií.
Krajanská delegace se setkala s předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou, kterému poděkovala za veškerou pomoc krajanské komunitě. Společně domluvili další spolupráci na rok 2019. Předseda J. Šlápota informoval o tom, s jakým vybavením pro naše školy ČSÚZ plánuje pomáhat v následujícím roce.
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková podepsali 19. prosince na základě memoranda mezi Plzeňským krajem a Svazem Čechů v Republice Chorvatsko darovací smlouvu na knihy v českém jazyce ve výši sto tisíců korun. Jde o výběr ze současné nabídky původní české literatury (beletrie a poezie), děl současných autorů i nových vydání děl klasických autorů, která patří do zlatého fondu české literatury. Do výběru patří také současná literatura pro děti a mládež, včetně komiksů a populárně naučné literatury, tradiční české pohádky i populární moderní pohádky oblíbených autorů, literatura zaměřená na dějiny České republiky/Československa, Plzeňského kraje a města Plzně, regionální literatura a kuchařky s tradičními českými i regionálními jídly. Jednotlivé knižní tituly byly vybrány ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.
Krajanská delegace po podpisu darovací smlouvy převzala téměř dvě stě titulů za přibližně padesát tisíc korun. Zbývající knihy Plzeňský kraj předá krajanům do konce června 2019. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

FOTO na facebooku

Read 231 times