Print this page

Valná hromada České besedy Verovice

LETOS OSLAVÍ STÉ VÝROČÍ SPOLKU
Česká beseda Verovice uspořádala 26. ledna v místnostech Besedy řádnou valnou hromadu. Předsedkyně Jasna Bergerová nejdříve uvítala hosty, místopředsedkyni Svazu Čechů Marii Válkovou, představitele KUS Virovitica, média a ostatní přítomné.

Prostřednictvím prezentace stručně představila činnost spolku v minulém roce, ve kterém každá skupina (taneční, divadelní, sbor, velký i malý orchestr) měla pět i více vystoupení, všechny jich zaznamenaly přes třicet. Za úspěšné podporování Evropského dne jazyků získala Beseda na konci minulého roku certifikát Evropské komise, který ji slouží jako doporučení pro další projekty. Beseda se zúčastnila přehlídek pořádaných Svazem Čechů a sama uspořádala slavnosti Jarní tóny Jana Vlašimského. Spolek spolupracuje s mnoha místními spolky a vystupuje na akcích ostatních menšin v okolí.
Finanční zpráva na rok 2018 dosvědčila, že všechny peníze, se kterými Beseda v minulém roce disponovala (celkem 87 tisíc kun) utratila tak, jak bylo plánováno, a bilance je pozitivní. Předsedkyně podala zprávu také o plánu práce na letošní rok. Jako nejvýznamnější akce se i letos v květnu uskuteční Jarní tóny Jana Vlašimského, v rámci kterých se plánuje kulatý stůl k 100 letům od založení prvního krajanského spolku ve Virovitici. Tuto příležitost využila k tomu, aby vyzvala všechny členy, aby byli aktivní a pomohli při organizaci této důležité oslavy velkého výročí Besedy. Vyzvala také potomky prvních členů Besedy Verovice, aby se přihlásili do Besedy a přidali k činným členům, a pomohli spoluvytvářet její kulturní program. Virovitická Beseda plánuje po celý letošní rok pořádat různé akce, které se budou vztahovat k výročí spolku. Shromáždění tento plán jednomyslně schválilo. Předsedkyně také přivítala nové členy spolku. Všechny přítomné moc potěšilo, že se novou členkou stala také místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková. Česká beseda Verovice má dnes kolem 120 členů všech generací. Z celkového počtu je aktivních kolem sedmdesáti. J. Bergerová připomněla, že členský poplatek, který není vysoký (dospělí 40 kn, děti a studenti 1 kn), prozatím zaplatilo jen asi 50 procent členů.
Na závěr valné hromady následoval krátký program, ve kterém smíšený pěvecký sbor s doprovodem hudební skupiny Rudolfa Chalupy zazpíval několik českých písní. Členky sportovní sekce potom předvedly řadu cvičení a tím vyzvaly všechny přítomné, aby se k nim přidali při sportování v besední sportovní sekci. Po dokončení oficiální části se členové spolku a jejich hosté přesunuli do příjemného suterénu, kde proběhla společná večeře, při které se všichni dobře pobavili. Text a foto Sanja Prosová

FOTO na facebooku

Read 291 times