Print this page

Kulturní večírek v Končenicích

JEVIŠTĚ PATŘILO HOSTŮM
Česká beseda Končenice minulý víkend poprvé ve svém prostředí uvítala přátele z České republiky, Slovácký krúžek z Brna. Při té příležitosti uspořádali Končeničtí 9. března kulturní večírek, ve kterém zájemcům představili své vzácné hosty. Kromě souborů z Brna v programu vystupovala dechovka České besedy Lipovec, pěvecká a taneční skupina ze Sisku a zpěvačky z Horního Daruvaru a Daruvarského Brestova.

Končeničtí tentokrát jeviště přenechali výhradně hostům a sami se postarali o pohoštění a dobrou zábavu po programu.
Zájem o hostující soubory projevil velký počet domácích, ale i hostů ze širého okolí, takže byl sál Českého domu před začátkem programu vyplněn do posledního místa, dokonce se přidávaly stoly. Do Končenic se přijela podívat také místožupanka BBŽ Táňa Novotná Golubićová a předseda Rady pro národnostní menšiny BBŽ a České besedy Horní Daruvar Damir Malina.
Program příjemnými tóny zahájila dechovka z Lipovce, se kterou zazpívali Machulenka Resová, Vlatka Milićová-Janotová a Alen Janota. Pěvecká skupina ze Sisku překvapila znaleckým a capella předvedením tří českých písní. Sisačtí se v programu představili i svou taneční skupinou Panenky, kterým besední zpěvačky zazpívaly do kroku. Hornodaruvarské zpěvačky jsou pravidelnými hosty na akcích v Končenicích, tentokrát připravily oblíbené české písně při hudebním doprovodu Dalibora Kolára. Program zpestřila pěvecká skupina ze sousedního Daruvarského Brestova dojemným, procítěným zpěvem.
Jednotlivé body Besed se střídaly s body hostů z České republiky. Řadou tanců se zpěvy se představil Slovácký krúžek doprovázen milozvučnou cimbálovou muzikou a dětský soubor Slováček, který je součásti Slováckého krúžku. Oba soubory zaujaly nejen krásnými slováckými kroji, ale i předvedením u nás ne tak známého slováckého folkloru. Každý bod byl doprovázen hojným potleskem a ten poslední trval tak dlouho, dokud se tanečníci nevrátili zpátky na jeviště a ještě něco nepřidali.
Po ukončení programu se instrumentů ujali hudebníci z Končenic a Brestova a zahráli k pobavení. Netrvalo dlouho a na podiu se roztočili taneční dvojice, a tanec a dobrá nálada pokračovali i dlouho po večeři. Do kroku jim střídavě vyhrávali domácí, lipovecká dechovka a cimbálová muzika z Brna. Text a foto J. Horká

FOTO na facebooku

Slovácký krúžek z Brna
Spolek, který sdružuje rodáky z Moravského Slovácka a všechny příznivce slováckého folkloru, je nejstarším folklorním spolkem na Moravě, v loňském roce oslavil 110 let působení. V současnosti má více než 200 členů. V rámci krúžku působí folklorní soubor složený z cimbálové muziky, mužského a ženského pěveckého sboru a taneční složky a dětský soubor Slováček, který zahrnuje děti od 4 do 18 let.

Read 162 times