Print this page

Volební valná hromada v Záhřebu

PŘEDSEDOU NEJSTARŠÍ BESEDY JE JIŘÍ BAHNÍK
Nejstarší krajanský spolek v Chorvatsku, Českou besedu Záhřeb, která letos oslavuje 145 let existence, v příštím dvouročním období povede Jiří Bahník, rozhodla valná hromada spolku v neděli 10. března. Zvolila i nový správní výbor a dozorčí radu, zprávy o činnosti a financování schválila jednomyslně.

Bezvadně připravené shromáždění řídil Alen Novosad, jako předseda pracovního předsednictva. Kromě stovky členů Besedy do sálu Českého domu přišli i početní hosté. Vítala je předsedkyně Alenka Štokićová, která jeviště nejdříve přenechala besedním skupinám. Kulturní program uváděla Mája Burgerová, představily se pěvecký sbor Bohemia, starší a mladší skupina folklorního souboru Jetelíček, dětská folklorní skupina Záhřebské sluníčko a žáci české doplňovací školy. Vedení Besedy využilo valnou hromadu, aby úspěšným žákům a studentům před hojným auditoriem poblahopřálo k úspěchům ve školních soutěžích. Vito Pađen a Ella Čuchnilová vynikli na jazykové olympiádě a středoškolačky Mia Presečanová, Lucija Turkovićová a Amalija Daňková v literární soutěži. Valná hromada se usnesla i o udělení uznání bývalým a nynějším členům Jetelíčku, který letos oslaví své dvacetiny. Beseda má i tři nové čestné členy – tento titul získali Bohumil Kopecký, Jiřina Ivančićová a Marina Koláčková Novoselová.
Zprávu o kulturní činnosti podala Marina Koláčková Novoselová, která vyjmenovala akce všech složek a kladla důraz na největší – Dožínky, oslavu patnáctého výročí záhřebské Rady pro národnostní menšiny a poznávací zájezdy do České republiky. Bohaté a obsáhlé plány práce uskutečnily i škola i hospodářská sekce, informovali o tom Jarmila Kozáková Marinkovićová a Miroslav Horyna. Finanční zprávu podal Jiří Bahník, který řekl, že k dispozici bylo 665 tisíc kun příjmů, převážně z pronajímání Českého domu.
Po zprávách následovaly volby, a ty se v záhřebském spolku konají tajným hlasováním. Dosavadní předsedkyni A. Štokićové poděkovali za skvělou práci během dvou mandátů, po kterých, podle stanov, už nemohla kandidovat. Kandidát na předsedu byl jen jeden – Jiří Bahník, který už předsedou byl, a po přestávce může kandidovat znovu. J. Bahník byl zvolen velkou většinou hlasů. Během počítání hlasů valná hromada pokračovala projevy hostů.
„Záhřeb a Češi mají společnou minulost, současnost a budoucnost,“ řekl předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, který se zmínil i o tom, že se letos připomíná i 925 let od příchodu biskupa Duha, prvního Čecha do Chorvatska, „a tím pádem i začátku chorvatsko-českých vztahů“. Potvrdila to i představitelka města Záhřebu Elizabeta Knorrová, která řekla, že je Beseda „příkladem, který dokládá multikulturnost hlavního města“. Nejstaršímu spolku v Chorvatsku pogratulovali i poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková, předseda Besedy z Lipovlan Marijan Kadlíček, místopředseda bjelovarské České obce Josef Sodomka a představitelky Besedy Nová Hradiška. Předseda České besedy Mezurač Velibor Potužak poblahopřál ve velkém stylu – do sálu dovezl řehtačku, rekvizitu mezuračských velikonočních zvyků, kterou záhřebské Besedě daroval.
Shromáždění skončilo projevem nového-starého předsedy J. Bahníka, který ohlásil početné akce v jubilejním roce, ale i upozornil, že v Besedě ubývá mladých členů, a vyzval krajany, aby přišli do Českého domu spolu pečovat o český jazyk a kulturu. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Správní výbor a dozorčí rada
Z čtrnácti kandidátů bylo do správního výboru tajným hlasováním zvoleno dvanáct – Jaruška Bičková, Mája Burgerová, Jarmila Hanušková, Miroslav Horyna, Oto Koláček, Marina Koláčková Novoselová, Marijan Lipovac, Dražen Macháček, Zdenko Muťka, Alen Novosad, Lidie Puškarićová a Alenka Štokićová. Třináctým členem výboru je nově zvolený předseda Jiří Bahník. Do dozorčí rady byli zvolení Miroslav Geler, Vlasta Mačková, Ivan Miler, Lea Patiková a Tomislav Rorbach. Volilo se z šesti kandidátů.

Read 170 times