Print this page

Češi v Chorvatsku – pokladnice o naší menšině

  • Posted on:  středa, 27 březen 2019 00:00
  • Written by 

DRUHÉ UPRAVENÉ VYDÁNÍ KNIHY PO 25 LETECH
„Knihu musíme brát jako vzor – pokladnici o naší menšině, která bude neocenitelným pramenem pro další bádání,“ řekla na křtu druhého upraveného vydání knihy Josefa Matuška Češi v Chorvatsku 15. března 2019 Marie Sohrová, která ji redigovala a lektorovala.

Při křtu, který byl součástí oslavy Dne Jednoty, zdůraznila, že po prvním vydání v roce 1994 byl po dvaceti pěti letech už nejvyšší čas vydat další. O autorovi prof. J. Matuškovi hovořila jako o sebekritické, realistické a systematické osobě. „On fakta hodnotil, srovnával, doplňoval, snažil se seznámit se s údaji a osobnostmi. Zkoumal zápisy v Náprstkově muzeu v Praze v Ústavu pro českou literaturu a v záhřebské univerzitní knihovně.“
M. Sohrová se zmínila o skutečnosti, že se veřejnost domnívala, že se Češi ve větším počtu začali ve zdejších krajích objevovat až začátkem 19. století, popřípadě koncem 18. století. J. Matušek to vyvrací a uvádí, že se do těchto krajů začali stěhovat už v 16. století, kdy se mezi žoldnéři objevovali Češi, kteří bojovali v habsburském vojsku proti Turkům, a že po roce 1600 v záhřebském jezuitském gymnáziu působili čeští profesoři. Za nejvýraznější vlnu českého přistěhovalectví na chorvatské území autor knihy považuje období po zrušení Vojenské hranice. Velkým přínosem je i zaznamenání názvů vsí, odkud se přistěhovalci do Chorvatska vydali a českých spolků.
Finanční prostředky na vydání knihy byly čerpány ze státního rozpočtu Chorvatska na rok 2018 prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny Chorvatska. Objednat si ji můžete v Jednotě. Text a foto A. Raisová

Read 521 times