Print this page

Škola J. Růžičky Končenice na mobilitě v Novém Jičíně

Česká základní škola Josefa Růžičky Končenice je od letoška zapojena do dvou projektů mezinárodní výměny Erasmus+. Jedním z nich je projekt Po stopách společného dědictví (angl. Tracking the Common Heritage Steps), na kterém spolupracují tři školy – Základní škola Tyršova Nový Jičín (Česko), ZŠ Angialova Kremnica (Slovensko) a škola J. Růžičky Končenice. Veškeré aktivity v projektu probíhají v angličtině, proto bylo z každé školy k účasti vybráno osm žáků, kteří velmi dobře ovládají angličtinu. První společná aktivita, v níž účinkovali žáci i učitelé, probíhala od 18. do 22. března v Novém Jičíně.

Žákovská výprava se 17. března vydala na cestu do Česka. Doprovázeli je ředitel školy Jaromír Vrabec, pedagožka Tina Varatová a učitelé Vedran Voborský, Amálie Husáková a Benjamin Alatić. Ubytování měli ve Valašském Meziříčí, vzdáleném dvacítku kilometrů od Nového Jičína, protože končenická škola má s tímto městem vynikající spolupráci. Například, osmdesátka žáků z Končenic tam o zimních prázdninách pobývala na škole lyžování. Po ubytování v hotelu se žáci s učiteli vydali na krátkou večerní procházku a prohlídku města.

V pondělí 18. března se začalo s realizací projektu. Hostitelé ze školy Tyršova žáky srdečně přivítali a všichni spolu se vydali ke středisku volnočasových aktivit, kde se všichni měli co nejlépe vzájemně poznat a rozdělit se do osmi skupin. Každou skupinu tvořili po jednom žáku z Česka, Slovenska a Chorvatska a jeden učitel. V následujících dnech měly skupiny vytvořit videonahrávku o pamětihodnostech Nového Jičína. Po obědě účastníci projektu navštívili muzeum klobouků. V Novém Jičíně je totiž továrna na klobouky Tonak, jedna z nejznámějších a nejstarších továren na klobouky v Evropě. Žáci měli možnost vyzkoušet si nespočet modelů klobouků, i udělat si vlastní klobouček na památku. Potom šli do interaktivního střediska generála Laudona. Žáci si mohli obléknout uniformy z různých období dějin.
Další den si prohlédli Nový Jičín s turistickým průvodcem. Každá skupina dostala seznam několika kulturních a historických pamětihodností, kterým měla věnovat pozornost a o nich nahrát video pohlednici. Žákům se velmi líbila návštěva rozhledny na radnici, z níž byl krásný výhled na celé město. Po prohlídce začali žáci ve skupinách chystat text k video představení v angličtině. Údaje o pamětihodnostech si měli vyhledat na internetu nebo v propagačních materiálech o městě.
Po obědě byla pro žáky připravena hra s lasery, velmi se jim líbila. Potom se hosté bavili se svými hostiteli, navštívili je v jejich domovech nebo společně s nimi trávili čas ve městě. I když byl den poměrně namáhavý a plný aktivit, žáci z Končenic se po večeři šli vykoupat do bazénu ve Valašském Meziříčí.
Třetí den realizace projektu strávili žáci prohlídkou města a filmováním a fotografováním pamětihodností, o kterých měli vytvořit video pohlednici. Odpoledne žáci navštívili město Štramberk, které je proslulé věží, z které se prostírá nádherný výhled do okolí. Poté navštívili dílnu, ve které se peče slavná pochoutka Štramberské uši. Viděli celý proces výroby od válení těsta, přes vykrajování až k pečení. Čerstvě upečené horké uši nadšeně ochutnávali. Večeře byla také ve Štramberku, v jedné z nejlepších pizzerií v okolí, kde nabízejí třicet různých pizz. Po návratu do hotelu, nehledě na únavu, žáci pokračovali ve společné zábavě do pozdních hodin, ostatně jako každý večer.
Čtvrtý den pracovali žáci celé dopoledne na montování videoklipů za pomoci žáků osmé třídy. Střihali kádry, montovali hudbu apod., aby se všech osm video nahrávek (od osmi žákovských skupin) spojilo v jedno delší video. Odpoledne byl pro žáky uspořádán bowling (kuželna). Žáci si ho mimořádně užívali, protože mohli mezi sebou soutěžit.
Poslední den dopoledne byl žákům a hostům představen videoprůvodce městem. Obdrželi uznání a malé dárky. Text Tina Varatová, přel. žp, foto škola

FOTO na facebooku školy

Read 293 times