Print this page

Dodávka pro Svaz Čechů

VELVYSLANEC ČR NA NÁVŠTĚVĚ V DARUVARU
V místnostech Svazu Čechů v Daruvaru se 3. dubna konala malá slavnost, při které velvyslanec České republiky j. e. Vladimír Zavázal a předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková podepsali darovací smlouvu o předání dodávky, kterou Svazu darovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Dodávka je určena k používání České základní škole Josefa Růžičky v Končenicích.

„Začátek leží u státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Chorvatsku právě před dvěma roky, v březnu 2017, kdy při setkání s krajany a po diskusi s nimi shrnul a slíbil dvě věci. Zaprvé, že Česká republika bude kofinancovat dostavbu daruvarské školy, což se i stalo, a stavba již probíhá, a druhá věc byla, že Česká republika předá užitkové vozidlo do Daruvaru, zejména pro svoz dětí do škol, to tedy plníme dnešním dnem,“ řekl velvyslanec Zavázal.
„Vozidlo je sice z roku 2007, ale má najeto 166 tisíc kilometrů, což je prakticky dobře zajeté vozidlo, které může vozit jedna plus sedm dospělých lidí, nebo může být použito k převozu poměrně velkých a těžkých materiálů, takže si myslím, že velice dobře vyhoví končenické škole,“ popsal velvyslanec. Na otázku novinářů komentoval i vztahy Česka a Chorvatska před státní návštěvou prezidentky Kitarovićové v Praze: „Podle mého názoru – kéž by vztahy vždycky byly takové, jaké jsou teď, bylo by radost dělat českého velvyslance v Chorvatsku. Nemáme žádné nevyřešené otázky a spoustu věcí koordinujeme spolu, protože jsme oba státy nejen v Evropské unii, ale také v NATO.“
O realizaci projektu darování dodávky se velice zasloužil nový zmocněnec pro krajany Jiří Krátký, zdůraznil velvyslanec Zavázal. „Jde o člověka, který nikdy neřekne: To se nedá udělat, ale vždycky jen: Jak to uděláme? On vás všechny nechal srdečně pozdravovat a omluvil se, že dnes nemohl přijet. Protože si velmi váží krajanské komunity v Chorvatsku, kterou považuje jednou z nejdůležitějších ve světě, by se chtěl s vámi seznámit, a určitě sem vbrzku přijede.“ Poslanec Bílek také potvrdil, že se se zmocněncem Krátkým skvěle spolupracuje, a že si skoro každodenně telefonují.
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili, aby Svaz Čechů poprvé dostal takovýto dárek z Ministerstva zahraničních věcí České republiky,“ sdělila předsedkyně Svazu Anna Marie Štrumlová-Tučková při podepisování smlouvy a dodala: „Když se před dvěma lety český prezident Miloš Zeman během oficiální návštěvy Chorvatska ptal představitelů krajanské komunity, co bychom potřebovali, trochu i žertem jsme odpověděli, že v Končenicích potřebují dodávku. Pan prezident hned řekl, že to bude vyřešeno a opravdu, dnes je automobil zde.“
„Náš pan prezident opravdu rád žertuje, ale já vás přesvědčuji, že má i skvělou paměť, a že se mně za skoré návštěvy chorvatské prezidentky Grabarové Kitarovićové jistě bude ptát, jak dopadl případ s dodávkou,“ řekl velvyslanec Zavázal.
„Dodávka byla předána Svazu Čechů, ale od samého začátku se ví, že ji dostane Česká škola Josefa Růžičky v Končenicích,“ řekla předsedkyně Svazu a dodala, že se během několika dnů vyřídí veškerá dokumentace a připraví podepsání darovací smlouvy mezi Svazem a Českou základní školou Josefa Růžičky Končenice.
Velvyslanec Zavázal navštívil do konce pobytu v Daruvaru i staveniště v českém areálu, kde se přistavuje česká mateřská a základní škola a přesvědčil se, jak práce probíhají. Setkání s velvyslancem se zúčastnili i ředitel české školy z Končenic Jaromír Vrabec, ředitelky daruvarské mateřské a základní školy Zdenka Kutilová a Marie Válková, tajemník Svazu Čechů Dalibor Kolár a ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová.  Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 198 times