Print this page

Valná hromada Besedy v Hercegovci

V PŘÍŠTÍM ROCE STÉ VÝROČÍ ZALOŽENÍ
„Jste nejpracovitější a největší spolek v Hercegovci,“ prohlásil 13. dubna na řádné valné hromadě České besedy Hercegovec starosta Boro Bašljan. Činnost bilancujícího tři sta členného spolku pochválil také poslanec Vladimír Bílek, který mimo jiné oznámil, že v Československém ústavu zahraničním objednal bustu T. G. Masaryka, jehož jméno dům nese. Odhalení se plánuje k stému výročí Besedy v roce 2020. Činnost spolku pochválily i bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová a místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková.

Hosté si při vstupu do Masarykova domu všimli lešení. Jak jsme se dozvěděli od předsedkyně spolku Máji Angjalové: „... je to investice v hodnotě 180 tisíců kun na novou omítku. Peníze jsou z největší části z Úřadu pro lidská práva, podíl v nich má i správa Hercegovce.“
Po uvítání přítomných předsedkyně prostřednictvím fotooprezentace informovala o letošních akcích – o úpravách domu, o Josefovské zábavě, prvomájovém budíčku, májových setkáních, akci Děti pro pospolitost, rozdávání dárků dědou Mrázem a o činnosti pěti besedních sekcí, které měly vloni téměř padesát vstoupení. Přáli by si mezi sebou víc mladých. M. Angjalová pochválila i tvůrčí skupinu a skupinu kuchařek, „... bez nichž se neobejde žádná naše akce. Jsem hrdá na všechny aktivní členy Besedy, kteří svůj volný čas tráví v Masarykově domě a pečují o českou kulturu a zvyky,“ prohlásila.
Oslavu stého výročí Besedy plánují Hercegovečtí pravděpodobně na září 2020, do té doby by chtěli vydat knihu o spolku, pořídit si laptop a další hudební nástroje, ušít nové úbory a ubrusy a doplnit nádobí. Potřebovali by pomoc při výuce mladých muzikantů. Kromě příprav na oslavu výročí má Beseda v plánu uskutečnit své každoroční akce a vystoupit na akcích Svazu Čechů, obce Hercegovec, Besed a spolků, se kterými spolupracuje.
Shromáždění schválilo návrh, aby se členský příspěvek zvýšil z 10 na 20 kn. Letos se disponovalo s více než 145 tisíci kunami. V dalším roce se počítá se skoro 300 tisíci kunami, z toho více než 292 tisíc kun jsou donace na fasádu domu, na ústřední topení, na úpravy místnosti pro schůze a archiv, na místnosti nad jevištěm, na toalety a chodbu a na bustu T. G. Masaryka. Zajímavé bylo vyslechnout si i zprávu učitelky Mariny Listové z místní základní školy S. Kolara, která učí česky podle modelu C šest žáků. Jejím přáním je zvýšit jejich počet minimálně na dřívějších čtrnáct.
Závěr valné hromady patřil vzájemnému besedování krajanů a hostů o návrzích, jak obohatit činnost spolku. Text a foto A. Raisová

FOTO na facebooku

Read 160 times