Print this page

Večer vzpomínek na Aloise Daňka

Knihovna Franty Buriana České besedy Daruvar uspořádala 30. dubna 2019 vzpomínkový večer k 100. výročí narození krajanského učitele a spisovatele a menšinového pracovníka Aloise Daňka. Zavzpomínat přišli členové rodiny a žáci, spolupracovníci a ctitelé člověka, který zanechal výrazné stopy v krajanském školství a kulturním životě Daruvaru i Dežanovce.

Vedoucí knihovny Marie Selicharová po pozdravných slovech uvedla fakta ze života a působení A. Daňka. Věra Vystydová, Jiřinka Buzková a Željko Podsedník přečetli povídky ze sbírek Příhody Jendy Karase a Daruvarské pikantní povídky. Na spolupráci a styky s panem Daňkem, který byl na slovo vzatý šachista, kronikář a pamětník mnoha událostí, zavzpomínal profesor Václav Herout. V. Vystydová uvedla další učitelovy záliby – rybaření, houbaření, numizmatiku, filatelii, knihařství, řezbařství, a pojednávala také o jeho literární tvorbě, postavách pánů Zelenky a Červenky z jeho povídek, i o jazyce, jakým jsou psány. Na svého učitele zavzpomínaly Alenka Weiserová a Jiřinka Buzková, Boženka Vargová, Zdenka Slivarová i Karel Bláha, na kolegu Mira Borošová. Ivo Leksa a Líba Stráníková se dotkli působení v divadle. Vzpomínalo se také na to, jak byl A. Daněk zručný v kuchyni, na zahradě i v zahrádce. S láskou na něj vzpomínaly dcera Milena Radićová a vnučka Anna Radićová-Baličevićová.
Jaruška Pihýrová připravila v předsíni knihovny pěknou výstavu s fotografiemi, spisy a knihami a A. Daňkem vyřezávanými předměty. Jak uzavřela vzpomínání M. Selicharová, „... i když už není mezi námi, pan Daněk je stále s námi.“ Byl to večer laskavých vzpomínek na laskavého člověka. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 197 times