Print this page

Končenice – Školní besídka ve znamení Erasmu

V České základní škole v Končenicích bylo minulý týden velice rušno a živo. V rámci společného projektu Erasmus+ s názvem Setkávání menšin tam 5. června zavítali učitelé a žáci gymnázia a jazykové školy Břeclav (Česká republika) a 7. června 2019 se konala tradiční besídka na konci školního roku.

Pobavení s devatenácti žáky a třemi učiteli z Česka začalo už ve středu, kdy se žáci navzájem seznámili a společně si zahráli různé jazykové a jiné hry. Ve čtvrtek domácí ve škole hostům představili českou menšinu v Chorvatsku a na Daruvarsku a žáci z Břeclavi hostitele seznámili se svou školou a krajem, z kterého přijeli. Poté se zapojili do keramické dílny. Pod vedením učitelky výtvarné výchovy Anity Resové vytvářeli a malovali suvenýry z keramické hmoty – symboly projektu. Všichni navzájem pak připravili společnou výstavu v předsálí Českého domu, na které se žáci končenické školy představili keramickými a výtvarnými pracemi na téma života české menšiny v Chorvatsku a v Končenicích.
Hosté z Břeclavi ve své části výstavy představili výtvarné práce v různých technikách na téma života moravských Chorvatů v Jevišovce.
V pátek předvečer byla v sále Domu vernisáž výstavy, kterou zahájil ředitel končenické školy Jaromír Vrabec a o sedmé hodině začala tradiční školní besídka. Sál byl zanedlouho po zahájení výstavy plný, jak hostů z České Republiky, tak domácích, rodičů, prarodičů, učitelů a ostatních zájemců o tvořivost žáků. Výstavu a besídku shlédli také poslanec za českou menšinu v chorvatském Sněmu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková a delegace Jihomoravského kraje, která o tomto víkendu pobývala na Vinodaru v Daruvaru starostka města Hustopeče Hana Potměšilová a místostarosta Břeclavi Richard Zemánek. U vchodu do sálu měl místo také stánek školní zádruhy, plný různých žákovských a učitelských prací, které nabízel zájemcům.
Program besídky byl o něco jiný než obvykle a probíhal ve znamení projektu a návštěvy partnerské školy. První část besídky patřila představení letošní zimní školy tvořivé dramatiky na téma 100 let Česka. Druhá část patřila hostitelům. Šikovní žáci končenické školy od první až do osmé třídy a obvodních škol ukázali svým rodičům a příbuzným co všechno dovedou. Hráli, tančili rytmické a české lidové tance, hráli divadélka, zpívali a recitovali v češtině a chorvatštině. Svou dovedností a českým projevem překvapili a oslnili hosty z Čech, ale i ostatní diváky, kteří je odměňovali dlouhými a povzbuzujícími potlesky. Přesto, že program trval plné dvě hodiny, byl zajímavý, plný různorodých bodů, žáci a učitelé končenické školy se s tímto školním rokem rozloučili chvályhodným způsobem. Text a foto J. Horká

FOTO na facebooku

Projekt Erasmus+
Projekt Erasmus+, do kterého se končenická škola zapojila, nese název Setkávání menšin – Moravští Chorvaté a chorvatští Češi. Hlavní koordinátor tohoto projektu je gymnázium a jazyková škola Břeclav (ČR), škola Končenice se do něho zapojila jako partnerská instituce. Cíl projektu je spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů, dobré praxe, mobility a přátelství mezi českými a chorvatskými žáky. Projekt trvá dva roky (od 1. září 2018 do 31. srpna 2020) a probíhá ve čtyřech fázích. První fáze byla setkání učitelů, kteří se podíleli na projektu a domluva o realizaci projektu, která proběhla v Břeclavi v listopadu minulého roku. Druhou fází je návštěva žáků a učitelů z Břeclavi v české škole v Končenicích. Třetí bude koncem srpna tohoto roku, kdy žáci a učitelé z Končenic navštíví gymnázium v Břeclavi a čtvrtá a konečná fáze bude představení projektu, které proběhne v Končenicích a zúčastní se jí učitelé z Česka. Nositelka končenické části projektu je učitelka Iveta Vranjićová. Devatenáct žáků, kteří do Končenic zavítali, doprovodili učitelé Petr Škoda, Martin Přibáň a Božena Uhrová.
Projekt kandidovala Agence pro mobilitu v České republice a financuje ho Evropská unie v rámci programu Erasmus+ v hodnotě 47 tisíců eur. Podle slov ředitele končenické školy Jaromíra Vrabce cílem je ukázat, jak česká menšina v Chorvatsku funguje a seznámit se s životem českých Chorvatů, ale celkově je to krásná zkušenost jak pro žáky, tak pro učitele, z které se mohou poučit a vybavit školu novými pomůckami. Pro školu Končenice je to druhý projekt, do kterého se zapojila, v plánu má ještě dva další.

Read 96 times