Print this page

Krajanská delegace v Praze a Plzni

JEDNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Krajanská delegace – poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek a předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsku Anna-Marie Štrumlová Tučková spolu s tajemnicí poslancova úřadu Lidií Horvatovou navštívili ve dnech 18. a 19. června 2019 Prahu a Plzeň.

Na pozvání chorvatského velvyslanectví v Praze a velvyslankyně Ljiljany Pancirovové se chorvatská delegace 18. června zúčastnila slavnostní recepce ke Dni chorvatské státnosti a Dni ozbrojených sil Republiky Chorvatska, která se konala v Novoměstské radnici. Všechny přivítala chorvatská velvyslankyně Lj. Pancirovová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera.
Během recepce měla chorvatská delegace příležitost setkat se s mnohými významnými osobnostmi, a tak při rozhovoru pozvala předsedu Senátu Jaroslava Kuberu a předsedu Československého ústavu zahraničního Jaromíra Šlápotu na oslavu stého výročí České besedy Hercegovec v příštím roce. Mluvili o společných projektech a odhalení busty T. G. Masaryka v Hercegovci.
Poslanec V. Bílek a předsedkyně Svazu A.-M. Štrumlová Tučková se zde setkali i s představiteli Moravských Chorvatů a jednali o zájezdu předsednictva Svazu Čechů na Moravu o posledním srpnovém víkendu. Krajané v těchto dnech navštíví největší akci Moravských Chorvatů Kiritof.
Dalšího dne pobytu v České republice v Plzni v Plzeňském kraji podepsali protokol o předání daru. Jde o druhou část knih v českém jazyce, kterou Plzeňský kraj v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje předal Svazu Čechů. Jsou to knihy v hodnotě více než padesáti tisíc korun.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje předal Svazu Čechů další knihy. Jde o publikace, které věnuje Helena Holanová, zaměstnankyně Plzeňského kraje, z majetku své maminky Heleny Shánělové. Předsedkyně Svazu poděkovala Plzeňskému kraji za veškerou pomoc a spolupráci, která je od podepsání Memoranda o spolupráci výborná.
Než se delegace vydala domů, nenechala si ujít příležitost setkat se s žáky a učiteli pátých tříd, které během celého minulého týdne díky Plzeňskému kraji pobývali právě v České republice. Setkali se v Plzni a společně navštívili Techmánii – Science Center. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

Read 96 times