Print this page

Tradiční setkání Brestovů a Brestovců

U KAMARÁDŮ V CHORVATSKÉM ZÁHOŘÍ
V organizaci místních výborů čtyř Brestovů ze tří županství pokračuje setkání Brestovů – sportovní soutěže a společné besedování. Letošní devatenácté setkání proběhlo v sobotu 17. srpna 2019 v Brestovci Orehovickém v Chorvatském záhoří. Kolem poledne se do malebné vesničky obklopené kopci, kde se políčka s kukuřicí a vinohrady střídají s lesy, sjeli představitelé dalších Brestovů – Požežského, Garešnického a Daruvarského.

V tělocvičně Základní školy Stjepan Radić všechny účastníky setkání přivítali starosta obce Bedekovčina Darko Ban a mladá předsedkyně místního výboru Brestovce Dorotea Valjaková. Popřáli všem příjemný pobyt, dobré výsledky a zábavu. Desetičlenný sbor mladých farnosti Orehovica za doprovodu kytary velice pěkně zazpíval hymnu a další písně. Ke slovu se dostal i starosta obce Končenice Zlatko Bakunić, který setkání Brestovů podporuje jak morálně, tak i finančně. Letos obec obstarala trička a uhradila cestu, za což jsou Brestovští velmi vděční. Z. Bakunić s místostarostou Franjou Berečkim byli na pracovní návštěvě u starosty obce Bedekovčina a navštívili přitom i setkání Brestovů.
Po společném obědě následovalo sportovní odpoledne. Letos kolem dvou set účastníků soutěžilo v dvanácti disciplinách, které vybrali hostitelé – kopaná, šipky, hasičství, šachy, stolní tenis, střelectví, rybolov, přetahování lana a karetní hra belot, soutěžili muži i ženy. Pro mladé připravili hostitelé novou hru – badminton. Odpoledne rychle uběhlo při sportování nebo sledování her a fandění. Ke sklonku dne se po ukončení všichni opět sešli ve školní hale. Putovní pohár, který loňští vítězové z Požežského Brestova přivezli do Brestova Orehovického, si odvezli zpět domů. Stejný počet získaných bodů – 490 – získali sportovci z Požežského a Orehovického Brestova. Protože je pohár jen jeden, domácí ho přenechali hostům. Dřívější předseda místního výboru Brestova Orehovického Mladen Valjak při odevzdávání uznání a pohárů řekl: „Setkání se účastním každý rok. Jsem proto velice rád a myslím si, že důležitá je účast, a ne výsledek. Obyvatelé Chorvatského záhoří jsou dobrosrdeční a vstřícní, proto přenecháme vedení hostům.“ Na třetím místě se umístil Brestov Garešnický, Daruvarský byl s nejmenším počtem bodů čtvrtý. Potom následovala bohatá večeře a pobavení při dobré hudbě, které trvalo do pozdních nočních hodin. Při loučení bylo slyšet: „Příští rok se sejdeme zase v Brestovci.“
Dvacáté setkání se bude konat v Garešnickém Brestově, kolébce této tradiční akce.  Text a foto L. Orozovićová

Read 141 times