Print this page

První samostatná akce nejmladšího spolku

VIROVITICKO-PODRAVSKÉ ŽUPANSTVÍ
Česká beseda Viroviticko-podravského kraje uspořádala 14. srpna 2019 v Městské knihovně a čítárně Virovitica v rámci svátku sv. Rocha – Dne města Virovitice svou první samostatnou akci. Byla to vernisáž výstavy českého autora Miroslava Huptycha Labyrint světa a ráj srdce. Akce se zúčastnili starosta Virovitice Ivica Kirin, starosta Vyškova Karel Jurka, výstavu otevřela předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková.

Hosty pozdravily ředitelka knihovny Višnja Romajová a předsedkyně Besedy Jasna Pérová Kožnjaková, která uvedla, že jde o první program nejmladšího krajanského spolku. „Snažíme se k svátku našeho města spoluobčanům představit část české kultury a hrdost, kterou pociťujeme.“ Poděkovala za podporu ředitelce a pracovníkům knihovny, městské správě Virovitice a Svazu Čechů, a zejména delegaci města Vyškova, které přispělo na vybavení spolku hanáckými kroji. „Tato výstava je dárkem městu Virovitici od Besedy, je to malá pozornost a projev vděčnosti za to, že nás město podporuje. Máme rádi naši chorvatskou vlast, máme rádi i Česko,“ uvedla předsedkyně Kožnjaková.
Vyškovský starosta K. Jurka s nadšením popisoval, jak do Virovitice jezdí už 19 let, jak tu tančil i Českou besedu, a po zvolení starostou si měl vybrat, do kterého partnerského města vyjede na první zahraniční cestu. Byla to Virovitica. Přirovnal činnost nového spolku k čerstvému vánku. Následovala ukázka nádherných krojů – vyškovského a mladoboleslavského, které ušila členka spolku a švadlena Vlasta Despotovská.
Dojemně promluvil starosta I. Kirin: „Takto máme v našem Chorvatsku pracovat všichni – působit společně.“ Poděkoval pořadatelům za kulturní událost i hostům z ČR za návštěvu. Na příkladu působení Jana Vlašimského a školy, která nese jeho jméno, doložil dlouholetou propojenost obou kultur.
Dvě děvčata v krojích – Doroteja a Ela – zazpívaly za doprovodu hudební skupiny píseň Ta naše písnička česká, při nich si notovali i mnozí v publiku. Členové spolku připravili k občerstvení perníčky a další dobroty, připomínající českou tradici. Všichni si pak v mezaninu knihovny prohlíželi panely s ilustracemi M. Huptycha.
Členové Besedy se o samém svátku sv. Rocha 16. srpna představili spoluobčanům v krojích v procesním průvodu a na stánku s dobrotami a rukodělnými předměty.   Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 147 times