Print this page

Vznikají nové učebnice

PRO NOVÉ ŽÁKY NOVÝ SLABIKÁŘ
V rámci probíhající kurikulární reformy vzdělávání červnový aktiv učitelů českého jazyka na prvním stupni základních škol rozhodl, že se vypracují nové učebnice, mezi jiným i zbrusu nový slabikář českého jazyka. Předsedkyně rady pro školní otázky Jitka Staňová Brdarová tehdy vyzvala zájemce, aby se zapojili do jeho příprav se svými návrhy. Dvojdílný Můj slabikář připravovaly v letním období učitelky Světluška Prokopićová, Elenka Podsedníková, Jitka Janotová Doležalová a Silvana Zemanová Orozovićová. Druhou část slabikáře budou učitelé mít už od začátku druhého pololetí, první od příštího školního roku.

Na první části spolupracovaly učitelky S. Zemanová Orozovićová a E. Podsedníková z končenické školy, na druhé S. Prokopićová a J. Janotová Doležalová ze školy daruvarské. Často se ale konzultovaly, domlouvaly se a vyměňovaly si materiály. Koordinaci přípravy učebnice má na starosti Lidija Dujmenovićová, ředitelka Jednoty, která je nakladatelem. Učebnice bude ilustrovat Jaromíra Pihýrová.
„Na rozdíl od přípravy prvního slabikáře, která trvala celý rok, jsme teď pracovali velmi rychle,“ uvádí S. Prokopićová, autorka dosavadního slabikáře. „Jsem ráda, že jsem se na přípravě mohla podílet. Spolupracovaly jsme velmi dobře. Velkou pomocí bylo to, že jsme měly původní slabikář jako ukázku a nemusely jsme začínat úplně od začátku. Věděly jsme, co chceme do slabikáře zařadit, aby to byly i nové věci, a učebnice byla modernější. Chtěly bychom do ní jako pomoc učitelům ještě zařadit očekávané výstupy, totiž cíle, aby bylo jasné, čeho se má v které kapitole dosáhnout,“ uzavřela S. Prokopićová.
„Pracovaly jsme celé léto, sešly jsme se asi pětkrát, nejdřív abychom se domluvily, kolik bude mít učebnice stránek, co bude v které části, jak chceme, aby vypadala. Pak jsme pracovaly samostatně a scházely se, abychom materiály sjednotily. Materiály jsme čerpaly hlavně z dosavadního Našeho slabikáře, ale vyhledávaly jsme i materiály nové, například básně a veršovánky z různých knih a časopisů, i z Dětského koutku. Některé krátké verše skládaly učitelky samy,“ říká E. Podsedníková a dodává: „Slabikář bylo určitě zapotřebí zmodernizovat a osvěžit. Srovnávaly jsme ho i s chorvatskou učebnicí, hleděly jsme například, aby se písmena probírala přibližně ve stejném pořadí. Byla to zajímavá práce, s kolegyněmi se dobře spolupracovalo.“
„Byla to pro mne docela nová zkušenost. Měla jsem velkou čest, že jsem se mohla na projektu podílet. Jsem za tu možnost vděčná. S kolegyněmi jsme si dobře rozuměly. Snažily jsme se, Můj slabikář přizpůsobit reformě, udělat ho moderní, svěží a pro děti přitažlivý,“ uvedla nejmladší členka autorského týmu S. Zemanová Orozovićová. Také J. Janotová Doležalová uvedla, že má z odvedené práce a spolupráce dobrý pocit.     Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 139 times