Print this page

Dny české kultury v Jazveniku

VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ A KULATÉ VÝROČÍ
Česká beseda Jazvenik uspořádala 28. a 29. září 2019 Dny české kultury. V jejich rámci oslavila 150. výročí přistěhování Čechů do této vesničky. Kulturní program o svátku sv. Václava, ve kterém se představili domácí a hosté ze Záhřebu a Končenic, navštívili i zvláštní zmocněnec pro krajany českého ministerstva zahraničí Jiří Krátký a zástupce velvyslance České republiky Slavomír Goga.

Na dvůr Národního domu a hasičské zbrojnice v Jazveniku se odpoledne začali scházet a sjíždět domácí, hosté a zájemci o tuto kulturní událost. Pilní hostitelé připravili výstavu nádobí, nářadí a užitkových předmětů, podzimních plodů, ale také českého pečiva i jiných pochoutek, které přímo lákaly, aby se do nich zakouslo. Končenická dechová hudba se vydala po silnici svolávat domácí na večerní program, dvůr krášlily dívky v krojích i zpěvačky a zpěváci v elegantních úborech.
Předseda České besedy Zvonko Příhoda vítal vzácné hosty, hostující soubory i diváky. Zvláštní zmocněnec pro krajany pozdravil krajany a pochválil je za to, jak pečují o své tradice, aby se zachovaly i pro budoucí generace. Zmínil se o nové koncepci, podle níž bude český stát krajany podporovat. Krajané mohou představit svou vizi toho, jak by jim mohl pomoci. „Jste náš most ve stycích s vaší zemí, počítáme s vámi i do budoucna,“ uzavřel J. Krátký. Poslanec Vladimír Bílek se netajil hrdostí, že může být na oslavě vysokého jubilea: „Jazveničtí už sto padesát let uchovávají svůj jazyk a kulturu, jsou svým způsobem ambasadory Česka ve své zemi.“
Marijan Lipovac měl kratší přednášku o přistěhování Čechů do Jazveniku. Poblahopřál k výročí i svátku sv. Václava, kdy se v obci slaví posvícení. Nastínil dějiny obce od prvních zmínek, přes dobu turecké okupace do příchodu Čechů. Za datum příchodu Čechů do vsi se bere den narození prvního zdejšího Čecha, zapsaného ve farních matrikách. Jde o Aloise Povolného, narozeného v roce 1869. Češi se ve vsi postupně stali většinovým obyvatelstvem. Dnes žije v Jazveniku přibližně 140 obyvatel a je tu kolem deseti českých příjmení.
V kulturním programu jako první vystoupily domácí zpěvačky s hudebním doprovodem. Jako vždy elegantně a ladně zatančil záhřebský Jetelíček pásmo tří tanců. Z jiného soudku bylo vystoupení Končenické chasy doprovázené kapelou: mládí, radost, hudba a zpěv doslova vyplnily nevelké jazvenické jeviště. S kyticí veselých písní přijela na oslavu záhřebská Bohemie, besední smíšený sbor vedený Lucií Syrůčkovou; nechyběly mezi nimi Staré Holešovice či parodie Škoda piva na známou melodii. Krásný vzhled a úprava a secvičenost byly trumfem dvanáctičlenné jazvenické taneční skupiny Sedmikrásky, která pásmo začala s Mazurkou a Kalamajkou, pokračovala Kvapíkem a uzavřela Ševcovským tancem. Všem se líbil hudební pozdrav kapely z Končenic, která hrála a zpívala i později během večera.
Předseda oslavenecké Besedy pozval na jeviště hosty programu a předal jim dárky a uznání za účast. A protože se slavilo posvícení, domácí se postarali o bohaté a chutné pohoštění. Při dobré hudbě a dobré náladě se tanečním párům v jazvenickém Národním domě dobře točilo. Setkání bylo také příležitostí k příjemné besedě s krajany.    Text a foto Ž. Podsedník

Hosté: Zvláštní zmocněnec pro krajany Ministerstva zahraničních věcí ČR Jiří Krátký, zástupce velvyslance České republiky v Záhřebu Slavomír Goga, poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, předseda Rady české menšiny města Záhřebu a předseda České besedy Záhřeb Jiří Bahník, předsedkyně Rady české menšiny Sisacko-moslavinského županství a předsedkyně ČB Sisak Jiřinka Vidovićová, představitelka české menšiny v Sisku Marie Mulanovićová Smolčićová, bývalá poslankyně Zdenka Čuchnilová a další.

FOTO na facebooku

Posvěcení sochy svatého Václava
Při mši v kapli Srdce Ježíšova 29. září byla posvěcena soška svatého Václava. Jde o dar, který letos v srpnu do Jazveniku přivezli Antonín a Jana Liberdovi z České republiky. Socha z lipového dřeva, znázorňující patrona české země, bude zdobit vnitřek jazvenické kapličky.

Read 148 times