Print this page

Předseda Koordinace menšinových rad Damir Malina shrnuje uplynulý rok

KAŽDÝ ROK UDĚLÁME KROK KUPŘEDU
Páté volby rad a představitelů národnostních menšin byly nejdůležitější událostí menšinových komunit v roce 2019. Pokud jde o českou menšinu, byly velice úspěšné. Byla to největší, ale nikoliv jediná akce. Při shrnování činnosti v loňském roce předseda Koordinace rad a představitelů české menšiny v RCH Damir Malina říká: „Pokračujeme s naším plánem postupovat malými kroky, ale vždy kupředu.“

Už samý začátek roku byl trochu jiný – schůze Koordinace se zúčastnila nová chorvatská velvyslankyně v Praze Ljljana Pancirovová.
Nová velvyslankyně vyjádřila přání seznámit se se životem krajanské komunity a menšinovou samosprávou. My jsme jako Koordinace vždycky měli dobré vztahy s diplomatickými představiteli jak Chorvatska v České republice, tak i naopak, a v tom nám hodně pomáhal poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek. Poprvé se však našeho jednání osobně zúčastnila velvyslankyně. Už na této schůzi začala příprava na volby menšinových rad a představitelů, které byly také jinačí než dosavadní. Zaprvé tím, že se konaly podle zvláštního zákona, který byl schválen před volbami. Do zákonu se sice nedostaly všechny naše návrhy, ale podmínky na provedení voleb jsou přesto mnohem lepší. Nyní máme možnost volit zástupce představitelů. To, co zůstalo nevyřešeno, je fakt, že představitelé i nadále nemají právní osobnost, což znamená, že veškeré financování probíhá přes jejich soukromý bankovní učet.
Jakou roli sehrála ve volbách Koordinace menšinových rad?
Velkou a důležitou. My máme rady, které mají dobrou podporu místního prostředí jak organizační, tak finanční. Koordinace jim pomáhá. Díky dobré práci jsme domluvili veškeré detaily, shodli jsme se, že na volbách vystoupíme společně, že budeme mít jednu listinu, kterou navrhnou české besedy tak, aby každý spolek měl v radě svého představitele. Domluvili jsme také, že budeme mluvit o významu voleb, aby volilo co nejvíce krajanů, což radám dodá výraznější legitimitu. V tom jsme zcela uspěli, a protože jsme svým lobbováním přesvědčili starosty a župany, že jsou rady a představitelé důležití činitelé místní politické scény, měli jsme dobrou logistickou podporu místních a regionálních samospráv. Dostali jsme, mimo jiné, větší počet volebních míst – třeba v Daruvaru místo jednoho dokonce čtyři, v Pakraci a Lipiku ještě více.
Odrazila se tato aktivita na výsledky, stála za to?
My jsme spokojeni. Prosazovali jsme volby na valných hromadách spolků a v přímých kontaktech, využili jsme media, především Jednotu a české vysílaní Rádia Daruvar, posílali jsme textové zprávy (esemesky), a udělali facebookovou stránku, která se projevila jako velice užitečná. Odezva voličů byla o čtyři procenta větší než na volbách předchozích a v některých prostředích byla i mnohem větší. Třeba v Požežsko-slavonském županství byla vyšší o 7,23 procenta (celkem 17,58 %), ve Viroviticko-podravském županství o 10,75 (31,18 %), v Rijece o 11,11 (31,94 %) a v Sisku se odezva zvýšila o 16,42 %. Volit šlo dokonce 56,72 procenta krajanů zapsaných na seznam voličů. Na výsledcích těchto voleb nám velmi zaleží především proto, že chceme u krajanů zvýšit povědomí o národnostní příslušnosti, což bude velice důležité při nadcházejícím sčítání lidu.
Sčítání bude v příštím roce, což znamená, že by přípravy už mohly začít.
Začneme valnými hromadami krajanských spolků, budeme v tom směru pracovat po celý rok. Doufáme, že se nám podaří opakovat výsledky předchozího sčítaní, se kterými jsme byli spokojeni.
Nezapomeňme ani na ostatní činnosti, třeba na mezinárodní aktivitu a spolupráci s parlamentním poslancem Vladimírem Bílkem a místožupankou Táňou Novotnou Golubićovou.
Spolupráce s Federální unii evropských menšin FUEN a jejími organy – dialogovým fórem, kterého je paní Novotná Golubićová členkou, a organizací mládeže YEN, je už dlouholetá. Ve FUEN jsme už deset let – nejdřív to byla Rada Bjelovarsko-bilogorského županství, a nyní je to Koordinace. Když jde o spolupráci s poslancem a místožupankou, oba, na schůzích jak Koordinace, tak i většiny rad podávají zprávy o své činnosti, také předseda Koordinace. Vzhledem k tomu, že v radách mají představitele všechny české besedy, znamená to, že je prakticky celá krajanská komunita vždy včasně informována o všech důležitých záležitostech.
Co na vás čeká v letošním roce?
Zaprvé bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na menšinové činnosti, včetně všech krajanů, kteří vyšli k volbám. Co se týče plánů na letošní rok, budeme se spolu s poslancem Bílkem snažit vyřešit problém financování Koordinace a představitelů, i nadále budeme prostřednictvím medií propagovat výhody příslušnosti k národnostní komunitě a zvlášť povzbuzovat mladé, aby se po osmnáctých narozeninách hlásili k české národnosti a zapsali na menšinový seznam voličů. Zůstává nám i uplatnění dvojjazyčnosti v obci Dežanovec a vzhledem k tomu, že se blíží parlamentní volby, věřím, že se to také uskuteční. Otázky kladl Mato Pejić, foto Predrag Uskoković

Read 98 times