Print this page

Jednota oslavila svátek

  • Posted on:  středa, 08 červenec 2020 00:00

S VÍROU V ÚSPĚŠNÉ POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI
Zaměstnanci naší instituce Jednota se vždy pravidelně scházeli na oslavě Dne Jednoty 16. března, v den, kdy v roce 1946 vyšlo první číslo stejnojmenného časopisu. Letošní oslava, měla se konat 18. března, musela být odložena a konala se až 25. června 2020. Sešli se na ní na rodinném hospodářství Voborských zaměstnanci a důchodci Jed-noty a zaměstnanci Svazu Čechů a úřadu poslance.

Po úvodních slovech a přivítání se přistoupilo k obligátnímu foto-grafování. Na společné fotce letos chybí dva kolegové novináři, kteří právě trávili dovolenou, jakož i několik našich milých důchodců, kteří se nemohli dostavit.
K shromážděným promluvila hlavní redaktorka Jednoty Jana Sta-ňová, která zpětně poblahopřála předchozí šéfredaktorce Libuši Strá-níkové k březnovým kulatým narozeninám. Vyzvala k vzdání pocty památce bývalých členů kolektivu, kteří od minulého roku nejsou mezi námi – Vládo Daněk, Marie Sohrová a Oldřich Bok.
Byl tu také důvod k oslavě – v letošním roce dovrší 40 let práce v Jednotě Marie Resová, 25 Lída Orozovićová, 10 Jiřinka Horká a pět let Michaela Kolárová. Za všechny jim poblahopřála a předala kytici květin ředitelka Lidija Dujmenovićová. Představila také nového člena kolektivu Ričarda Vacku. Ve svém projevu poděkovala kolegům, kteří i v důchodu značně přispívají k úspěšné činnosti instituce spo-luprací na týdeníku i ostatních vydáních Jednoty. Připomněla tituly, které Jednota vydala v uplynulém roce. Dojemné projevy měly L. Stráníková a M. Resová, která má v současnosti v Jednotě nejdelší pracovní stáž.
Přítomní se občerstvili při dobrém obědě a vínu. Společné chvíle proběhly v příjemné společné besedě. Rozcházeli jsme se s přáním, abychom se sešli zase ve stejném počtu a se stejnou dobrou náladou a aby naše činnost zdárně pokračovala i nadále k spokojenosti našich milých čtenářů a příznivců. Text a foto Ž. Podsedník
FOTO na facebooku

Read 166 times