Print this page

Stavění májek a pálení čarodějnic navzdory pandemii

  • Posted on:  středa, 12 květen 2021 00:00

MÁJOVÉ ZVYKY ŽIJÍ
Ačkoliv nás pandemie už druhým rokem sužuje a nedovolí nám pořádat krajanské slavnosti tak, jak jsme zvyklí, přece jen se v našich spolcích něco děje. Většina z nich se sice soustředila na úpravu a vybavení svých domů nebo místností, ale jsou i ty, které se mohou pořádat venku jako je stavění májek nebo pálení čarodějnic.

Horní Daruvar
„Stavění máje je dlouholetou tradicí, která se musí udržet,“ vyjádřil přání předseda Besedy Damir Malina. „Vybrali jsme si rovnou olši, kterou pak ženy s dětmi ozdobily pentlemi. Tomislav Polický tradičně daroval láhev se slivovicí, kterou jsme tam také pověsili. Pod korunu májky jsme přidali ještě kruh, je to další z českých zvyků. Májku jsme zvedali pomocí traktoru-bagru. Zasadili jsme ji a upevnili do betonového otvoru před domem. Naše letošní májka je o metr vyšší než lipovecká,“ prohlásil se šibalským úsměvem D. Malina. Rivalita v tom, kdo bude mít vyšší májku, zdá se, neutichla ani v době pandemie. Májka bude krášlit náves do konce května, kdy ji členové Besedy skácí starou ruční pilou.        Text a foto ar

Dežanovec
Oslavu příchodu jara letos dodrželi i v Dežanovci, kde se májka staví už třetí rok. Uspořádali ji za krásného slunečného počasí hasiči, kteří jsou ale i členy České besedy. „Letos je májka vysoká 17 metrů. Jedná se o olši, jejíž kmen muži oloupali a ženy ozdobily korunu fábory a přivázali i láhev se slivovicí,“ dozvěděli jsme se od Lídy Holečkové. „Sešli jsme se před kostelem sv. Bartoloměje. Stavění máje byl zážitek, na který se přišla podívat asi třicítka místních obyvatel. Jsme rádi, že tímto českým zvykem můžeme upozornit na to, že i v této vsi žijí Češi.“ Po vykonané práci chutnalo občerstvení, které ženy připravily v besední místnosti. Text a foto ar

Dolní Střežany
Stavění májky tradičně pořádá Česká beseda. „Letos ji, stejně jako v posledních pěti letech, postavila besední mládež u domku, v němž se hned vedle Českého domu schází. Kvůli epidemiologické situaci se jich letos sešla jen dvacítka,“ informovala předsedkyně místní Besedy Jiřinka Machová. Májka – habr vysoký 22 m, vyzdobený plechovkami od piva a lahví slivovice v koruně – byla postavena pomocí traktoru ve večerních hodinách. Po namáhavé práci se přítomní pobavili u občerstvení. Zdravko Šenhold dodal, že májka byla vyšší než v Horních Střežanech, kde se v posledních letech staví díky hráčům Fotbalového klubu Mlinar.               Text ar, foto David Vávra

Tréglava
Několik členů České besedy Tréglava a zdejšího hasičského spolku 30. dubna vyjelo do lesa, tam vybralo nejkrásnější strom, který bude během celého měsíce května zdobit náves Tréglavy. Akci naplánoval předseda České besedy Tréglava Zvonko Harauzek. Při poslechu českých písní a v dobré náladě se přítomní velice dobře bavili a za pomoci různého nářadí oloupali kůru z přivezeného stromu. Když byla kůra dole, přítomní na strom navázali pentle a potom májku zvedli. I když vesničanů byla jen hrstka, májka v Tréglavě stojí. Tréglavští nedovolí, aby se na tento krásný zvyk zapomnělo.        Text a foto amšt

Dolany
V Dolanech už tradičně májku staví společně místní hasičský spolek a členové České besedy. Navzdory situaci se i letos v předvečer svátku práce sešla dvacítka vesničanů na dvorku místního domu a pomocí traktoru dvaceti dvoumetrovou májku vztyčila k nebi. Přítomní před tím májku ozdobili stuhami a vlajkou a nechyběla ani láhev se slivovicí, na které si za měsíc, až májku skácí, zase všichni společně pochutnají.     Text jh, foto Slavica Bublićová

Šibovec
Další májka byla v pátek předvečer postavena v Šibovci. Tradičně se o ni postarali šibovečtí hasiči. Letošní patnáctimetrová, ozdobená barevnými stuhami a láhvi s pálenkou, našla své místo před hasičskou zbrojnicí. Desítka šiboveckých hasičů ji jen za pomocí provazů bez potíží zvedla. Pokračují ve svém tradičním způsobu stavění májky ručně.       Text jh, foto Vlatko Malina

Končenice
Pálení čarodějnic je starým zvykem, který se v různých podobách zachoval ve řadě kultur. V české tradici se odehrává během kouzelné filipojakubské noci, v předvečer prvního máje. Je oblíbeným obyčejem i v Končenicích.
Tam se letos domluvili členové Končenické chasy, ke kterým se přidali další vesničané a „na gáji“ (polní cestě v blízkosti návsi) zapálili velkou vatru. Největší radost z toho samozřejmě měly děti, z nichž většina pálila čarodějnice poprvé v životě. Pořadatelé ovšem dávali pozor jak na epidemická, tak i protipožární opatření. Když oheň trochu zeslábl, nejodvážnější ho začali přeskakovat. Pokud lze věřit pověrám, zajistili si tím zdraví do dalšího roka. Sám oheň by měl chránit od zla a popel z něj má pomoci k lepší úrodě. Jestli tomu tak bude, to ukáže čas. Zatím zůstává jen hřejivý pocit u srdce, že se na lidové tradice nezapomíná ani v pandemii. I všichni účastníci toho pátečního večera byli rádi, že se setkali s kamarády a mohli si s nimi popovídat – a to pro změnu v krásné přírodě, u ohně.            Text a foto Kristina Kvapilová

Mezurač
Mezuračtí krajané se sešli posledního dubna večer, aby před svým Národním domem vztyčili vysokou opentlenou májku. Všechno bylo hotovo raz dva. „V této situaci se nás sejde jen pár mužů. Jde nám o to, aby tradice nezanikla,“ řekl nám předseda Besedy Velibor Potužák. Doposud se tradičně májka vztyčovala za zvuků mezuračské besední dechovky. Tradičně se toho dne konala i valná hromada spolku s programem. „Měla být slavnostně odhalena i nová deska na pomníku před školou, ale vzhledem k opatřením jsme od všeho upustili,“ řekl nám V. Potužák. Krajané tedy trpělivě čekají, až se podmínky vrátí do obvyklých kolejí. Staré české tradice ve vsi stále žijí, třebas ve skromnější podobě.     Text žp, foto Velibor Potužák

Lipovec
Tradiční stavění máje letos navštívily také čarodějnice. Prošly vesnicí v průvodu a přihlížely na to, jak před Českým domem děti zdobí májku a jak ji poté vesničané zdárně postavují. Čarodějnice ale nedopadly dobře. Kvůli svým zlým skutkům byly odsouzeny a upáleny na hranici u Toplice.
Tradici pálení čarodějnic, která je v Česku velmi populární a není neznámá ani Čechům v Chorvatsku, chtěli obyvatelům Lipovce lépe přiblížit učitelka z České republiky Bohdanka Pěva Šolcová a její manžel Radek. Dvě tradice se takto zdárně propojily.
Muži májku přivezli před Český dům v Lipovci a oloupali z ní kůru. Muži májku postavili pomocí traktoru, žebříků a lan. Když už si vesničané libovali, jak krásnou májku mají, čarodějnice se znovu seřadily do průvodu a pokračovaly v cestě dál.
Na louce za domem byl nad slaměnou čarodějnicí, která představovala všechno zlo, vynesen rozsudek a kat ji poté upálil na hranici. Ještě před upálením děti a vesničané měli příležitost na papír napsat vše co si přejí, aby zmizelo.    Text a foto aj

FOTO na facebooku

Read 80 times