Print this page

Zasedala informační rada Svazu Čechů

  • Posted on:  středa, 02 červen 2021 00:00

ZÁLEŽÍ NA TOM, KOLIK NÁS JE
Informační rada Svazu Čechů zasedala 18. května a zabývala se rekapitulací činnosti, sčítáním lidu a plány. „Rada se podílela na všech akcích Svazu, většina z nich se už druhý rokem kvůli covid-19 koná v omezeném rozsahu nebo se nekonala vůbec.

Počítá se s tím, že od 1. června bude situace příznivější a bude se moci zkoušet,“ uvedl předseda rady Vladimír Bílek.
Všechny akce byly veřejnosti přístupné nejen díky webovým stránkám Svazu a Jednoty, ale i plakátům a českému vysílání v radiu Daruvar a Hrubečné Pole a díky televizním pořadům Prizma a Manjinski mozaik. Bylo zdůrazněno, že cílem Rady je popularizovat menšinové akce, k čemuž by mělo přispět nejen natáčení videí, ale i dokumentů pomocí Live stream o činnosti členek Svazu. V besedách by se měla kvůli tomu zavést i Wi-Fi.
Z plánovaných akcí se hovořilo o letošním pořádání Dožínek v Daruvaru, které byly loni kvůli pandemii odloženy. Nebudou tak pestré a bohaté. Jednalo se i o letošní oslavě 100. výročí Svazu Čechů, také o výročí české mateřské a základní školy v Daruvaru v roce 2022 a o výročích několika krajanských spolků. Propagování Dožínek a oslava Svazu by měly být finančně podpořeny nejen z městského, ale i županského rozpočtu a měla by probíhat nejen v tištěné, ale i digitální podobě.
„V Českém kulturním centru plánujeme otevřít studio, kde budou vznikat klipy, rozhovory s předsedy krajanských spolků, které budou ke zhlédnutí na YouTube,“ zdůraznil V. Bílek, který počítá se spoluprací s daruvarským internetovým zpravodajem Moj portal, kde by texty měly vycházet i v češtině. „To kvůli tomu, aby veřejnost byla o akcích informována ihned. Musíme ale najít rovnováhu mezi internetovým informováním a tištěnou Jednotou, aby neklesal počet předplatitelů, s tím totiž souvisí financování,“ upozornil V. Bílek a dodal, že by se lidé měli o tom, jak důležité je být částí české menšiny, informovat o tom kromě v letácích i v rozhlasových pořadech, také v Jednotě. „Důležité je, deklarovat se Čechem. Na tom, kolik nás je, záleží nejen naše budoucnost, ale i financování,“ upozornil V. Bílek.
Ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová uvedla, že dožínková publikace by měla být hotová v červnu, že se připravují letáky Češi v Chorvatsku a Českými stopami. Zmínila připravovanou výstavu o Svazu Čechů. „Bjelovarsko-bilogorské županství už několik let finančně podporuje digitalizaci našich vydání. Díky němu a také díky podpoře města Daruvar a županské české menšinové rady, všechna čísla Jednoty budou vbrzku dostupná online. Díky těmto prostředkům se nám podařilo digitalizovat i odborný časopis Přehled a literární přílohu Jednoty Studnici. Letos též plánujeme udělat digitální platformu, resp. digitální knihovnu Jednoty, kam by se mohly přidávat texty, které nevyšly v Přehledu nebo práce studentů a badatelů z České republiky.“ Všechna tato digitalizovaná vydání si veřejnost prozatím může prohlédnout na webové stránce: http://library.foi.hr/lib/knjiga.php?B=1&H=&sqlx=N00095&E=
Tajemník Svazu Dalibor Kolár uvedl, že kromě propagačního materiálu bylo investováno i do plakátů a velkých posterů do škol a krajanských spolků, které by měly být hotové v červnu před přehlídkou dechovek. Lenka Lalićová vysvětlila, že kvůli zaneprázdněnosti musela s předsedáním informační rady stejně jako s natáčením pořadu HRT Prizma a Manjinski mozaik přestat. Příspěvky zatím natáčejí kolegové z Bjelovaru a hledá se schopný náhradník, který ovládá češtinu. Dodala, že do poloviny června připraví osm pořadů na téma „Proč je důležité být Češkou/Čechem. Na toto téma si bude povídat s představiteli české menšiny. Text a foto A. Raisová
SČÍTÁNÍ LIDU
Sčítání lidu se mělo konat 3. a 4. dubna 2020, ale kvůli koronaviru bylo odloženo na září 2021. „Záleží nám na tom, aby se k češství přihlásilo co nejvíce osob, proto se zaměříme na propagaci. Budeme spolupracovat nejen s turistickými sdruženími, ale i s menšinovými spolky, do nichž jsou zapojeni příslušníci české menšiny. Zhotovíme audiovizuální záznamy pro každou generaci, které budou k vidění na sociálních sítích Facebook Istagram, Tik-tok a dalších internetových platformách. Cílem je oslovit i osoby, které nejsou evidovány jako příslušníci české menšiny, přestože mají český původ,“ zaznělo na schůzi.

Read 67 times