Valná hromada České besedy Rijeka

  • Posted on:  čtvrtek, 17 červen 2021 00:00

SHROMÁŽDĚNÍ S MÁJOVOU ZÁBAVOU
Na terase Českého domu T. G. Masaryka se v rámci odložené a okolnostem přizpůsobené májové zábavy konala řádná valná hromada České besedy Rijeka. V původním termínu se koncem března nemohla konat kvůli opatřením proti pandemii covidu-19.

Poté, co se členové v omezeném počtu sešli, změřili si teplotu a dezinfikovali si ruce, rozhodli se pro shromáždění na terase. Předsedkyně Besedy Sněžka Husáková pozdravila přítomné, kteří potom zvolili pracovní tělesa, verifikační komise zjistila, že je přítomná většina potřebná pro právoplatné rozhodování. Minutou ticha vzdali čest zesnulým členům Besedy.
Předsedkyně ve zprávě o činnosti v roce 2020 konstatovala, že spolek bohužel musel zrušit některé akce a upustit od hostování v Chorvatsku i Česku. Podařilo se ale zúčastnit se slavnosti Porto Etno, ve zmenšeném rozsahu uspořádat Dny české kultury a rozdělit vánoční dárky dětem. Spolek spolupracoval s Místním výborem Pehlin v projektu Sousedství v rámci Evropského hlavního města kultury, jakož i s Maticí slovenskou Rijeka a menšinovým sdružením Rušnjak z Rijeky.
Spolek podal všechny zprávy o využití prostředků, které dostal od Rady pro národnostní menšiny RCH, Primorsko-goranského županství a města Rijeky, jakož i od Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin, v celkové výši 197 tisíců kun. Spolek měl značnou podporu menšinových představitelů – Sněžka Hercegová ve městě Rijeka a Fráňa Kuželka v Primorsko-goranského županství. Celkové příjmy s vlastními obnášely kolem 450 tisíc kun. Ve stejné výši byly také výdaje za služby, mzdu jednoho zaměstnance, režijní náklady, údržbu a investice do Domu a daně. Díky rozhodnutí Rady pro národnostní menšiny, že se 80 % přidělených prostředků může využít na režie a údržbu Domu, se podařilo těžký rok 2020 překonat.
Plány na rok 2021 obsahují velký počet akcí, které Beseda přihlásila Radě pro národnostní menšiny, županství i městu, navíc účast v kulturních akcích města Rijeky, na Našem jaru, divadelní přehlídce v Lipovci, Dožínkách a Folkloru bez hranic v Ostravě. Kvůli okolnostem vyvolaným pandemií byly některé z uvedených akcí už odvolány a některé odloženy, takže se bude nutné přizpůsobovat.
Na Úřad pro lidská práva a práva národnostních menšin vedení spolku hlásilo potřebu vymalovat všechny důležitější místnosti v Domě, obnovu koupelen v hostelu a obnovení atestů. Investováním do hostelu a sálů spolek bude moci nabídnout kvalitnější služby a umožnit lepší vlastní financování. To nadále umožní více dobré práce Besedy, více cestování a společné zábavy, ovšem, když pandemie pomine.
Valná hromada schválila nově upravené znění besedních stanov. Na tomto shromáždění udělilo cenu za dlouholetou činnost a propagování české kultury a obyčejů. Nositeli uznání byli in memoriam jmenováni Slávko Horáček, Čáslav Hovan, Jaroslav Husák, Željko Milde, Věra Pavlićová, Božo Selichar a Željko Tesař. Uznání převzali příslušníci jejich rodin, kteří i nadále ve spolku působí.
Kvůli dosavadnímu zákazu konání zkoušek v kulturním amatérismu spolek tentokrát nebyl kulturní program, jen tvůrčí skupina A je to představila svou činnost výstavou prací. Protože byla protiepidemická opatření rozvolněna, Riječtí si dopřáli chutnou večeři a pro potěšení si spolu, sice bez dirigenta, zazpívali. Pro jistotu – na terase. Text a foto Sněžka Husáková

Read 64 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2021

V Jednotě číslo 47, která vychází 27. listopadu 2021, čtěte:
- Virovitická akce Akord podzimu se konala online
- V Garešnici s českou písničkou a divadlem
- Před 60 lety začala působit Pedagogická akademie v Pakraci
- Paprika – zelenina se širokým využitím
- Daruvarský fotograf a malíř Viktor Kluge
- Sto let Svazu Čechů: První žena v čele Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi