Print this page

Shromáždění v Horním Daruvaru

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

ZPRÁVY KRÁTKÉ, ČINNOST BOHATÁ
„Přesto, že jsou zprávy o činnosti jednotlivých skupin krátké, protože se část naplánovaných akcí konat nemohla, byla aktivita bohatá v míře, v jaké dovolila krizová opatření kvůli pandemii koronaviru,“ bylo řečeno během diskuse na 97. řádné valné hromadě České besedy Horní Daruvar, která se 11. července konala na výletním místě u hasičské nádrže.

„Od minulé valné hromady jsme měli letní kino, turnaj ve fotbale, akci rozdávaní roušek, podařilo se nám uspořádat i Den bramboráků, i když v menším rozsahu,“ řekla jednatelka Alenka Horáková, která podala zprávu o činnosti spolku. „Následoval Den české kultury s dětskými hrami, činná byla dětská divadelní skupina, a rok skončil obchůzkou a nadílkou dědy Mráze,“ dodala. Beseda uspořádala sběr humanitární pomoci pro postižené zemětřesením, a spousta akcí se uskutečnila i v první polovině letošního roku – byly to maškary, stavění a kacení májky, koupě pozemku u místního domu, nakup hudebních nástrojů...
„Hudební skupina touží po mladých členech,“ řekl vedoucí skupiny a předseda Besedy Damir Malina. Podle zprávy vedoucí pěvecké skupiny Vlasty Klírové zpěvačky měly čtyři vystoupení, a delší dobu se kvůli koronavirové krizi nekonaly ani zkoušky. Potíže v činnosti kvůli krizovým opatřením měly i divadelní a tvůrčí skupina, informovaly Natálie Ježková a Mirela Malinová Resová. Přes veškerá omezení byla bohatá hospodářská činnost spolku – kromě koupě pozemku se kupovaly i hudební nástroje a vybavení do kuchyně.
Na pořadu jednání byla i zpráva o místní základní škole, i když byla loni kvůli nedostatku žáků zavřená. „Chceme upozornit na problém, se kterým se potýkáme,“ řekl předseda Besedy D. Malina. „Ve vesnici máme děti, a je jich dost – loni jsme v nadílce dědy Mráze rozdali dokonce šedesát dárků, ale rodiče raději vozí děti do Daruvaru do školy.“ Zdůraznil, že se prostor české školy momentálně používá pro výuku žáků z Ivanova Pole, jejichž škola byla poškozena zemětřesením, a vyjádřil naději, že už od příštího školního roku do školy zase budou chodit místní děti.
Do plánu práce na příští období Beseda zařadila všechny své tradiční akce a účast na akcích Svazu Čechů, hostování u přátelských spolků a zájezdy po Chorvatsku a do České republiky. Co se týká investic, největší akcí bude úprava pozemku u místního domu, který Beseda koupila od Daruvarských lázní. Na tento projekt spolek v příštím roce plánuje šedesát tisíc kun z Úřadu pro lidská práva, a celkový obnos příjmů naplánovala na 140 tisíc kun.
Bohatou činnost hornodaruvarské Besedy v těžkých podmínkách koronavirové krize pochválili i početní hosté valné hromady – poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, tajemník Svazu Čechů Dalibor Kolár, místostarostka Vanda Ceglediová a předsedkyně Rady české menšiny města Daruvaru Romana Rašetićová. Všichni kladli důraz na sčítání lidu, které se uskuteční v září a říjnu a vyzvali krajany, aby se v co největším počtu hlásili k české národnosti a v kolonce mateřský jazyk uvedli češtinu. Upozornili: „Na tom, kolik nás je, zaleží veškerá menšinová práva, nejen právo na financování kulturní činnosti, ale také právo na dvojjazyčnost, na menšinové školství a politické zastoupení.“
Na závěr valného shromáždění se vyznamenala kuchařská skupina a po obědě spolková kapela. Text a foto M. Pejić

Read 30 times