Print this page

Mezinárodní projekt tří škol

  • Posted on:  středa, 06 říjen 2021 00:00

POZNEJME KULTURNÍ DĚDICTVÍ NEJEN VE SVÉ ZEMI
Do projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi jsou zapojeny tři školy – Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, jakožto škola koordinátorská, Česká základní škola Jana Amose Komenského v Daruvaru a Základní škola Jozefa Horáka v Banské Štiavnici na Slovensku jako školy partnerské. Projekt probíhá od září 2019.

V témže roce proběhly mobility jak žáků, tak učitelů na Slovensko. Výjezd dětí byl zaměřen na literaturu a práce s textem, což napovídá sám název mobility Literaturou ke společným zážitkům. Setkání učitelů se neslo v duchu výměny příkladů dobré praxe a také vzdělávání se v oblasti eTwinningu. Mobilita žáků do Chorvatska měla proběhnout v březnu 2020, avšak kvůli pandemické situaci musela být odložena. Nyní, třetí týden v září se nám podařilo setkání dětí s názvem Kulturou ke společným zážitkům úspěšně zrealizovat. Tento týden probíhá v Daruvaru krátkodobá školící aktivita učitelů s cílem pronikání do tajů tvořivé dramatiky a poznávání míst spojených s českou a chorvatskou kulturou. V listopadu učitelé z Daruvaru a Banské Štiavnice pojedou do Moravské Třebové, kde budou prohlubovat své znalosti o čtenářské gramotnosti a metod práce s textem, které mohou využít ve výuce. Závěrečná aktivita čeká žáky i učitele v březnu taktéž v Moravské Třebové. Výstupem mobility nazvané Společně jsme vytvořili bude společná divadelní přehlídka a kniha pohádek.
Do projektu je zapojeno celkem 36 žáků druhého stupně základní školy a 18 pedagogických pracovníků. Díky mezinárodní spolupráci si učitelé zvýší své odborné kompetence, obohatí si povědomí o dostupných vzdělávacích zdrojích a postupech, díky čemuž budou inovativnější při vlastním učení a v neposlední řadě poznají cizí země a jejich kulturu. Žáci, díky komunikaci a práci s textem, pochopí společné slovanské kořeny našich jazyků, dále se zdokonalí v jazykových, sociálních, kulturních, uměleckých a digitálních kompetencích, poznají dějiny, kulturu, tradice a zvyky partnerů a uvědomí si jejich hodnotu. A co je nejdůležitější, velmi pravděpodobně získají přátele na celý život.
Někteří z učitelů nám sdělili své dojmy:
Zástupce ředitele školy František Zeman: „Chorvatsko, moře, slunce, příjemné lenošení na pláži zpestřené výlety po nejen antických památkách. Toť Chorvatsko pro většinu Čechů. Naše škola měla ovšem unikátní příležitost navázat v rámci projektu ERASMUS+ spolupráci se školou ve vnitrozemském Daruvaru. Město na počet obyvatel podobné Moravské Třebové. Město s českou menšinou, neznámé, nabízející nová poznání.
Příjezd se konal v nedělním dopoledni, počasí vynikající a město Daruvar, to předčilo očekávání v tom dobrém slova smyslu. Kousek Čech v cizím státě jsem zažil poprvé v životě a nutno říci, že to byl velice příjemný zážitek. Česká menšina, její výsledky, problémy, to vše nás obohatilo během pobytu. Organizace české menšiny mne osobně velmi pozitivně překvapila. A až na místě člověk pochopí, že o národní identitu, ve vlasti vnímající jako zcela samozřejmou, v zahraničí o ni musí Češi neustále pečovat. Je však až neuvěřitelné, co všechno je česká komunita v této části Evropy schopna provozovat.
Prosperující českou základní školu, mateřskou školu – obě organizace s vysokým výchovně-vzdělávacím kreditem. Vydavatelství Jednota, které je schopno zastat svým týdeníkem i funkci zpravodaje pro celé město. To, co se může jevit jako těžko uvěřitelné, je v Daruvaru skutečností. Školní sbor pějící české písně pak působí jako pověstná třešnička na dortu.
Za sebe jsem vnímal národní hrdost místních Čechů a i já si uvědomoval, že jsem rád Čechem, hrdým Čechem. Všichni si můžeme vážit nejen naší vlasti, ale i pocitu sounáležitosti, který si poskytujeme v zahraničí. Česká menšina uskutečňující aktivní spolkový život prodchnutý vysokým morálním kreditem Čechů toto zcela usnadňuje, ba přímo nabízí.
A jako bonus všude příjemní lidé, tak jak si poklidné lázeňské město představujeme. Ve středu jsme sice již odjížděli, ale návštěva Daruvaru je návštěvou nezapomenutelnou.
Učitelka Monika Šmeráková: Program byl pro nás opravdu nabitý. Tvořivá dramatika byla pro mnoho dětí opravdu oříškem, avšak nakonec se zapojili všichni a troufám si říct, že s úsměvy na rtech, díky legraci a možnosti sbližování se. Nejvíce očekávanou aktivitou týdne byla samozřejmě diskotéka, která po prvotních rozpacích skončila opět hlubokými diskusemi mezi moravskotřebovskými a daruvarskými žáky. Nejvíce si děti užívaly možnost sbližování, když byla volna zábava, povídání si o své zemi, zálibách a zkušenostech je nedílnou a velmi důležitou součástí našeho sdružování mezi školami.
Text Tereza Klímová, foto tk, mk

Foto na facebooku

Read 337 times