ZAČALO VYUČOVÁNÍ I V ČESKÝCH ŠKOLÁCH
Všichni žáci základních a středních škol se sešli 7. září ve svých školách, začal nový školní rok. Pro žáky prvních tříd to bylo první setkání s opravdovými školními povinnostmi. Všichni žáci se však musí naučit žít a pracovat v nových podmínkách přísných epidemiologických opatření, která byla zavedena kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2.

O ZMĚNÁCH PLÁNU PRÁCE A KANDIDOVANÝCH PROJEKTECH
První letošní fyzická schůze předsednictva Svazu se konala 3. září v Českém domě v Daruvaru, před kterou zasedal výkonný výbor Svazu Čechů. Předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková schůzi zahájila, pozdravila všechny přítomné, zejména členy výkonného a dozorčího výboru. Poslanci V. Bílkovi poblahopřála k novému mandátu ve Sněmu a popřála hodně úspěchů v práci.

KVŮLI KORONAVIRU NA OTEVŘENÉM
Návštěvníci, kteří zavítali 5. září odpoledne do Velkých Zdenců, si rozhodně přišli na své. Místní Beseda toho dne uspořádala představení české kultury včetně gastronomie. Bylo tedy co vidět, co si poslechnout, ale i co ochutnat. Tentokrát se slavnost konala na otevřeném u kulturního domu, což bylo pro mnohé příjemné.

VÝSTAVA V ZÁHŘEBSKÉ NÁRODNÍ A UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ
V atriu Národní a univerzitní knihovny NSK v Záhřebu probíhá od 31. srpna do 20. září výstava Dušan Karpatský (1935–2017) známý i neznámý. Organizují ji společně Chorvatsko-česká společnost, Národní a univerzitní knihovna a pražská firma For Prague, za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva kultury a médií Republiky Chorvatska.

ČEŠKA, KTERÁ PEČUJE O CHORVATSKÉ DĚDICTVÍ
To, že nevíme, jaká bude naše životní dráha, kam nás větry odvanou a v kterém přístavu zakotvíme, je jedním z největších kouzel na světě, které vytváří rozmanité a vzrušující složení místních komunit. Svědčí o tom i příběh krajanky Vlasty Šabićové, původem z Končenic, která v Česku absolvovala etnografii, folkloristiku a klasickou archeologii a první pracovní místo dostala v Osijeku, kde v muzeu Slavonie vede etnografické oddělení. A jako Češka pečuje o chorvatské dědictví.

PŘÍJEMNÉ POBAVENÍ V MALEBNÉ VESNIČCE
Nepříjemné dusno neodradilo více než stovku krajanů, aby se 30. srpna v odpoledních hodinách přišli pobavit před místní dům v Tréglavě. Konal se Den české kultury s ukázkou tradičních řemesel.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2020

V Jednotě číslo 37, která vychází 19. září 2020, čtěte:
- Představitelé české komunity na konferenci o postavení maďarské menšiny
- Den české kultury v Lipovlanech
- Dar rodiny Stahuljakovy Městskému muzeu Bjelovar
- Zemřel veliký český režisér Jiří Menzel
- Představujeme Alici Skenderovou z Garešnice
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi