Jednota Članci

Jednota Članci (1382)

Zpráva o činnosti NVI Jednota v roce 2014

  • středa, 29 duben 2015 00:00
  • Written by

V roce 2014 vydala NVI Jednota 50 čísel Jednoty v nákladu 1550 exemplářů, 10 čísel Dětského koutku v nákladu 1200 výtisků, Český lidový kalendář na rok 2015 (1200 kusů), Přehled 32 (1500 kusů). V nové edici Monografie vyšla kniha České domy – krajanské kulturní stánky.
Celkové příjmy z donací v roce 2014 obnášely 1 622 888,57 kun, z toho Republika Chorvatsko podpořila vydavatelství Jednotu prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny částkou 1 593 000,00 kun, Česká republika přispěla částkou 11 888,57 kun, Ministerstvo vědy, osvěty a sportu RCH věnovalo 38 000,00 na učebnice pro školy s výukou v českém jazyce (Slabikář, učebnice a pracovní sešit pro 1. třídu základní školy Světlušky Prokopićové). Celkové příjmy NVI Jednoty v roce 2014 obnášely 1 995 407,50 kuny, výdeje 2 019 050,38 kuny.
Naši čtenáři hradí v průměru jednu čtvrtinu výrobní ceny Jednoty. Přehled dostávají čtenáři v rámci předplatného. Dětský koutek se žákům, kteří se učí češtině, zasílá zdarma, stejně tak zadarmo dostávají všechny krajanské spolky Jednotu, Dětský koutek a po jednom exempláři všech vydaných publikací. r

Oslava desátých narozenin Besedy, Den české kultury v Lipovlanech a pětaadvacet vystoupení všech besedních skupin, z nichž nejvýznamnější byly na Lipovlanských setkáních, přehlídce pěveckých sborů v Rijece a hudebních skupin v Hrubečném Poli, jsou jen částí loňských akcí, o kterých 11. dubna na valné hromadě lipovlanské Besedy v místním kulturním domě informoval předseda Mirko Knížek.

Práce pro Besedu vždycky přinášela jen radost, dnes je ale stále složitější vyhovět všem předpisům, posteskla si předsedkyně České besedy Velké a Malé Zdence Josefka Dobrijevićová, když 11. dubna ve velkém sále místního kulturního domu zahajovala valnou hromadu. Netajila se však spokojeností z přítomnosti velkého počtu členů, hostů a představitelů všech místních spolků a institucí. Svědčí to o velkém zájmu o činnost v Besedě a o podpoře, které se spolek těší ve své vsi, v okolí a v krajanských institucích.

V malé vesnici Jazveniku v Sisacko-moslavinském županství působí krajanský spolek už od roku 1928. V sobotu 11. dubna se tam v Národním domě konala valná hromada České besedy za přítomnosti velkého počtu členů a hostů, které vítal předseda Zvonko Příhoda.

„Nejdůležitější událostí v loňském roce byla oslava spolkových osmdesátin, která se v sále místního domu Malá Paříž konala začátkem května, a zahrnovala stánek s tradičními českými cukrovinami, výstavu obrazů a slavnostní kulturní program, v němž se kromě domácích skupin představili hosté z Bosny, z Daruvaru, z Kaptola a další ze Slavonského Brodu,“ bylo řečeno na valné hromadě České besedy Slavonský Brod 11. dubna.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 27 2020

V Jednotě číslo 27, která vychází 3. července 2020, čtěte:
- Jednota oslavila narozeniny
- Den české kultury a otevřených dveří v Kaptole
- Valné hromady českých besed Sisak a Slavonský Brod
- Dílna Tvořivost nás spojuje v Horním Daruvaru
- Malované lahve Blaženy Veselé
- V Čechách v roce 1945 působila jugoslávská partyzánská brigáda Maršál Tito
- Opustili nás Bohumil Kalenský a Jiřinka Šolcová
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi