Jednota Članci

Jednota Članci (2071)

Když vezmeme v úvahu, že kaptolských dožínek se z téměř deseti tisíců krajanů žijících v Chorvatsku zúčastnilo 1100 a ve večerním programu jich vystoupilo 850, a že asi stovka domácích pomáhala, kde bylo třeba, musíme před tou armádou dobrovolníků smeknout klobouk.

Dožínkový průvod přilákal do osady Kaptol několik tisíc návštěvníků z okolí, Daruvarska a z ciziny. O jeho organizaci jsme si popovídali s vedoucím průvodového podvýboru Zdravkem Sadílkem z Kaptola.

Krajany v Chorvatsku navštívil ve dnech 18.-20. července pomocný biskup pražský Václav Malý. Byl vzácným hostem kaptolských dožínek. V Daruvaru, kam přijel s evangelickým farářem Petrem Brodským, se sešel s předsedkyní Svazu Čechů Libuší Stráníkovou a farářem Brankem Gelemanovićem, který mu představil obě místní farnosti. V doprovodu prof. Anny Vodvárkové a učitelky Ksenie Tomáškové si prohlédl výstavu fotografií a dokumentů Svazu Čechů. Na dožínkách v Kaptole byl v doprovodu studenta bohoslovecké fakulty Tomislava Saniće a faráře Maria Saniće, kterého před tím navštívil v jeho faře v obci Velika. V neděli koncelebroval mši svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Daruvaru.

Titul Evropské hlavní město kultury je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj. Původně byla tato města volena na základě kulturní historie, naplánovaných akcí a schopnosti projekt podpořit finančními prostředky a infrastrukturou. Nová studie z roku 2004 nyní považuje udělení titulu spíše jako podnět ke kulturnímu vývoji a změnám v daném městě.

Iniciativu k projektu dala řecká ministryně kultury Melina Mercouri, a myšlenku sblížit evropská města představila 13. července 1985 na Radě Evropské unie. Od té doby tuto iniciativu obyvatelé evropských měst přijali. Díky velkému počtu návštěvníků, které tento titul přiláká, stále roste jeho kulturní a sociálně ekonomický přínos pro město.
V roce 1990 byla zahájena akce Evropský kulturní měsíc, určená zemím mimo Evropskou unii. V roce 1991 vytvořili organizátoři různých Evropských měst kultury síť, která dovolovala výměnu a porovnávání informací pro budoucí organizátory. Tato síť vypracovala v roce 1994 studii o přínosu titulu Evropské město kultury od jejího vytvoření.
V roce 1999 bylo Evropské město kultury přejmenováno na Evropské hlavní město kultury a bylo financováno programem Kultura 2000. Téhož roku byl přijat nový postup výběru Evropských hlavních měst kultury v období 2005-2019, díky kterému každý členský stát má možnost hostit Evropské hlavní město kultury nejméně jednou.
Zástupci Evropských hlavních měst kultury, Evropských měsíců kultury, zástupci kandidátských měst a síť hlavních měst kultury mimo Evropskou unii vytvořili síť Evropských hlavních měst a Měsíců kultury (ECCM), což je nevládní organizace se sídlem na ministerstvu kultury v Lucemburku. Jejím hlavní cílem je zajišťovat výměnu poznatků a zkušeností mezi hlavními městy kultury, poskytnout nezbytnou dokumentaci a pomáhat budoucím Evropským hlavním městům.
Prvním Evropským městem kultury byly v roce 1985 Athény, v roce 2000 se jím stala Praha. Z našich sousedních států se tohoto titulu dostalo slovinskému Mariboru a maďarské Pécsi, v roce 2012 to byly Košice na Slovensku. Doposud se Evropským městem kultury nestalo žádné chorvatské město. Stane se tak pravděpodobně až v roce 2021, ještě před tím to bude některé město v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku. V letošním roce se tímto titulem honosí Umea ve Švédsku a Riga v Lotyšsku (ch. Latvija), V příštím roce to bude Plzeň v ČR a belgický Mons, město nedaleko Bruselu.
 „Plzeň je městem průmyslu a piva, je městem na cestě na Západ, město, které leží na obchodní Zlaté stezce, město čtyř řek. A teď je i městem, které pro rok 2015 získalo prestižní titul Evropské hlavní město kultury,“ dozvídáme se z webových stránek města Plzně. Jako hlavní cíle tohoto projektu se zdůrazňuje otevřenost a kreativita, trvalá a udržitelná proměna v kulturní metropoli, prostor pro dialog kultur, etnik i národů a účast občanů na životě svého města.
V roce 2015 se tedy Plzeň naplno otevře kulturní Evropě jako hostitel špičkových a inspirativních umělců i jako jejich sebevědomý partner. Jako skrytý poklad pro návštěvníky města, kteří budou moci objevovat příběhy Plzně spojené s architekturou, historickými událostmi nebo průmyslovými areály.
Plzeň významně investuje do kulturní infrastruktury. Vzniká nové divadlo, kulturní továrna Světovar, novou tvář získává řada veřejných prostor. Projekt Evropské hlavní město kultury zároveň inspiruje jak tradiční kulturní instituce, tak i nové hráče z řad neziskových organizací a občanské společnosti. Rodí se nové příležitosti k mezinárodní spolupráci a tvorbě nových vzrušujících inscenací, výstav, koncertů, uměleckých intervencí. Hledají se nová témata, navazuje komunikace a vztahy.
V logu projektu Plzeň 2015 je pět teček. Možná připomínají hrací kostku, my ale stavíme spíše domino. K tomu je ale třeba k sobě poskládat spoustu dílků, které na sebe svým obsahem navazují a vzájemně komunikují. Domino ukazuje zároveň cestu i stavbu, která vyžaduje trpělivost, cit pro odhad, vytrvalost a někdy i odvahu. Odměnou je intenzivním zážitek a chuť dál stavět.

Podle Wikipedie a webových stránek města Plzně

 

Dožínky - uvítání hostů

  • čtvrtek, 31 červenec 2014 00:00

Než začal oficiální, protokolární, průběh dožínek, hosté se scházeli v sále Českého domu, který byl právě před dožínkami nově omítnutý a leskl se na nemilosrdném červencovém slunci. V něm se mohli nejen osvěžit a připravit na následující vícehodinový program, ale také pozdravit s přáteli, které potkávají jen o dožínkách.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 05 2023

V Jednotě číslo 5, která vychází 4. února 2023, čtěte:
- Akce k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu v Záhřebu a Daruvaru
- Řádná valná hromada ve Virovitici
- Volební valná hromada ve Velkých Zdencích
- Přednášky a dílny tvůrčího psaní v Daruvaru a Záhřebu
- O výstavě o Ivo Robićovi Mister Morgen navždy
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi