Jednota
úterý, 18 březen 2014 00:00
Monday, 27 April 2009 ČESKÝ DŮM PONESE MASARYKOVO JMÉNO Členové České besedy Rijeka se na své volební výroční schůzi sešli 19. dubna v honosné budově, jež byla podle usnesení přítomných nazvaná Českým domem T. G. Masaryka.…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Monday, 27 April 2009 SLAVNOSTNĚ, DOJEMNĚ A DOJATĚ Udržela se i v nejtěžších chvílích. Patří k nejstarším českým spolkům v Chorvatsku. S velkým entuziazmem pracuje již sto dvě léta. V jejich řadách působí kromě příslušníků české…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Monday, 27 April 2009 Po vystoupení na županské folklorní přehlídce v Hrubečném Poli byla taneční skupina České besedy Končenice pozvaná do Slobodnice u Slavonského Brodu na 14. velikonoční pondělí v Slobodnici. Je to setkání, na které…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Monday, 27 April 2009 Na schůzi správního výboru České besedy Horní Daruvar se 6. dubna projednávaly stanovy Svazu Čechů a přípravy na přehlídku hudebních skupin a dalších květnových akcí. Tradiční stavění májky proběhne za doprovodu besední…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Thursday, 09 April 2009 TĚŠÍME SE NA DALŠÍ PŘEHLÍDKU Předsedkyně posudkové komise divadelní rady Svazu Čechů Hedviga Marjanovićová vyjádřila na zasedání rady obdiv a vděčnost za snahu a výkony pro hry předvedené na poslední divadelní přehlídce…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Thursday, 09 April 2009 AUTORSKÁ PRÁVA ZA KRAJANSKÉ SPOLKY ZAPLATÍ SVAZ ČECHŮ Svaz Čechů v Republice Chorvatsku uzavřel s Chorvatským sněmem kultury smlouvu o paušálním placení úhrady za hudební autorská práva. Tato zpráva určitě udělá radost…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Thursday, 09 April 2009 VALNOU HROMADU DOPROVÁZELA VESELÁ A PŘÍJEMNÁ NÁLADA Česká beseda Daruvarský Brestov hodnotila svou činnost a navrhla nové vedení v sobotu 4. dubna. Brestovští toho večera předvedli návštěvníkům také pestrý program, ve kterém…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Thursday, 09 April 2009 VE STO DRUHÉM ROCE EXISTENCE SPOLKU Osmdesát sedm členů daruvarské Besedy se 4. dubna sešlo v Českém domě na volebním valném shromáždění, aby zhodnotilo předcházející dvouleté období . Na závěr vystoupila domácí…
úterý, 18 březen 2014 00:00
Thursday, 09 April 2009 VZPOMÍNALI HUDBOU, TANCEM A ZPĚVEM Česká beseda Mezurač zorganizovala v sobotu 4. dubna v místním domě v Polaně koncert na památku Davora Oblakoviće, člena hudební skupiny Fenix z Mezurače a Polany.
úterý, 18 březen 2014 00:00
Thursday, 09 April 2009 HODY, HODY, DO PROVODY... Až se po vsi bude slyšet klapání klapaček a řehtání řehtaček, vězte, že pan Véna Toufar z Dolních Střežan bude jako na trní. Proč? Vždyť to byl právě…

Nové číslo Jednoty

 Jednota 38 2020

V Jednotě číslo 38, která vychází 26. září 2020, čtěte:
- Představitelé krajanů v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
- Česká beseda Hercegovec dostala bustu T. G. Masaryka
- Valná hromada České besedy města Garešnice
- Donace roušek a učebních pomůcek z Čech
- V Slavonském Brodě vzpomínají na cesty do Nové Vsi
- Představujeme Miladu Rabihićovou a její zálibu v běhání
- Reportáž – Skvělý letní odpočinek u řek
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi