Volební valná hromada Besedy v Lipovci

  • čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

NOVÉ BESEDNÍ VEDENÍ
Volební valná hromada České besedy Lipovec se konala v neděli 20. června. Členům besedy v nově klimatizovaném lipoveckém Domě nepřekáželo vedro a zvolili nový správní a dozorčí výbor. Na uvítání, před valnou hromadou několik písní zahrála besední dechová hudba.

Valná hromada v Tréglavě

  • čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

BESEDA SE ZASE DALA DO POHYBU
Členové České besedy Tréglava se po dvou letech přestávky 19. června sešli na valné hromadě. Poněvadž poslední bilancování bylo v dubnu roku 2019, tentokrát probrali činnost v letech 2019 a 2020 a plánovali činnost na další roky.

HODNOTILI A PLÁNOVALI
Předsedkyně České besedy Velké a Malé Zdence Ana Milićová Zápotocká vítala přítomné na valném shromáždění, které se konalo 19. června. Mezi přítomnými byl i poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková a ředitelka školy Sněžana Šelišová. Všichni Besedě popřáli úspěchy v činnosti a poděkovali za veškerou spolupráci.

HLEDÁNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ ORGANIZOVÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ MENŠINY
Zakládání odborů Československého svazu se sídlem v Záhřebu, které pečovaly o Čechy na území Sávské bánoviny, bylo dalším podnětem pro Slováky ve Vojvodině, aby se dožadovali vlastní organizace, buď samostatné, anebo v rámci Svazu. Starala by se o jejich potřeby, a zároveň by byla znamením uznávání svébytnosti slovenské menšiny, oproti vnucené tezi o „československé menšině“ jako odrazu unitaristického zařízení Československa i Jugoslávie. Příležitostí a podnětem Slovákům, aby založili vlastní zvláštní organizaci, bylo zavedení bánovin a založení Dunajské bánoviny na území Vojvodiny.

SETKÁNÍ V ČESKÝCH BESEDÁCH A NAHRÁVÁNÍ ROZHOVORŮ
Je tomu už dva měsíce, co jsem na stáži ve vydavatelství Jednota a jezdím nahrávat s místními krajany do českých besed. Nahrávky toho, jak chorvatští Češi mluví, pořizuji pro Ústav Českého národního korpusu, v jehož rámci by měla vyjít databáze chorvatské češtiny, v níž by mohla být nashromážděna data o místní češtině, která se vyvíjela po téměř dvě stě let do své specifické podoby.

Valná hromada České besedy v Záhřebu

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

JIŘÍ BAHNÍK I V NOVÉM MANDÁTU PŘEDSEDOU
Česká beseda Záhřeb uspořádala v sobotu 12. června volební valnou hromadu. Už od šesté hodiny odpoledne do záhřebského Českého domu přicházeli krajané, na kterých byla vidět radost ze společného setkání, protože se už delší dobu kvůli pandemii koronaviru žádná kulturní akce nekonala.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2021

V Jednotě číslo 42, která vychází 23. října 2021, čtěte:
- Předsednictvo Svazu v Česku: Úspěšný zájezd s bohatým programem
- Přehlídka malých hudebních skupin se poprvé konala v Osijeku
- V Lipovci se konal přátelský večírek
- Radioklub Jan Hus oslavil padesátiny: Stále ve světovém vrchu
- Sto let Svazu Čechů: Nové vedení Svazu
- In memoriam Karolina-Seka Kmoníčková
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi