SETKÁNÍ V ČESKÝCH BESEDÁCH A NAHRÁVÁNÍ ROZHOVORŮ
Je tomu už dva měsíce, co jsem na stáži ve vydavatelství Jednota a jezdím nahrávat s místními krajany do českých besed. Nahrávky toho, jak chorvatští Češi mluví, pořizuji pro Ústav Českého národního korpusu, v jehož rámci by měla vyjít databáze chorvatské češtiny, v níž by mohla být nashromážděna data o místní češtině, která se vyvíjela po téměř dvě stě let do své specifické podoby.

Valná hromada České besedy v Záhřebu

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

JIŘÍ BAHNÍK I V NOVÉM MANDÁTU PŘEDSEDOU
Česká beseda Záhřeb uspořádala v sobotu 12. června volební valnou hromadu. Už od šesté hodiny odpoledne do záhřebského Českého domu přicházeli krajané, na kterých byla vidět radost ze společného setkání, protože se už delší dobu kvůli pandemii koronaviru žádná kulturní akce nekonala.

Den otevřených dveří v Daruvaru

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

PROHLÍDKA ČESKÉHO DOMU OD SKLEPA K PŮDĚ
Daruvarská Česká beseda uspořádala 12. června dopoledne nevšední akci – Den otevřených dveří. Svou přítomností ji podpořil i poslanec Vladimír Bílek a zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová. Předsedkyně Besedy Željka Zadrová uvedla, že by spolek chtěl veřejnosti zpřístupnit místa, do kterých se běžně nedostane a do spolku přilákat další zájemce.

Setkání mladých hudebníků v Prekopakře

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

CHTĚLI BY, ABY SE AKCE STALA TRADIČNÍ
Setkání mladých hudebníků bylo první kulturní akcí České besedy Prekopakra po loňském březnu, kdy všechno bylo zastaveno vypuknutím pandemie koronaviru. V programu, který se v místním Českém domě konal 12. června, vystoupily hudební skupiny domácího spolku a hosté z České besedy města Garešnice.

PŮSOBENÍ OSVĚTOVÉHO A HOSPODÁŘSKÉHO ODBORU A SDRUŽENÍ VENKOVSKÉHO DOROSTU
Hlavní česká instituce se sídlem v Záhřebu, která na území Chorvatska, přesněji Sávské bánoviny prakticky nahradí Československý svaz, byl Osvětový a hospodářský odbor. Byl založený 4. října 1931, předsedou byl Josef Bezdíček. Odbor se 3. dubna 1932 s názvem Osvětový a hospodářský odbor pro český venkov stává členem Svazu jako jedna z jeho sekcí. Občas se užíval zkrácený název Osvětový odbor nebo zkratka OHO.

FOTOGRAFICKÁ DÍLNA POPRVÉ NA VINODARU
Turistické sdružení Daruvar-Papuk ve spolupráci s firmou Foto Hrvatska uspořádaly 27. až 31. května fotografickou dílnu pro laiky i profesionály s názvem Svět v barvách, která se v rámci Vinodaru konala poprvé. Vedla ji Sanja Grgićová Ćurićová za pomoci manžela Nikoly z Brdovce u Zaprešiće.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi