PRAHA JE JEJÍM DRUHÝM DOMOVEM
Náhoda je podivuhodná záležitost. Náhodou se dozvídáme různé zajímavé věci, zjišťujeme nevšední detaily týkající se naší menšiny a života vůbec. Náhodou došlo i k tomuto rozhovoru, když jsme na podnět učitelky českého jazyka Modelem C ze Záhřebu v Koutku představili dvě nadané děti. Byli to Vito a Mila Pađenovi a až později jsme zjistili, že jsou to děti známého chorvatského rockera, autora a kytaristy Jurici Pađena a jeho manželky Any, která pár let dětství strávila v Praze. To ji natolik ovlivnilo a vázalo k Česku a českému lidu, že říká, že Praha je jejím druhým domovem.

NEJZÁPADNĚJŠÍ ZEMĚ EVROPY – ISLAND
Jana Kočí, rozená Máčalová, vystudovala kulturní antropologii a historii na Filozofické fakultě UP v Olomouci, doktorské studium historie ukončila obhajobou disertační práce Cesta k zachování národní identity chorvatských Čechů na Daruvarsku od počátku 20. století do současnosti. V posledních pěti letech pravidelně jezdí za krajany na Daruvarsko. Spoluorganizovala mimo jiné již více než 30 stáží studentů Pedagogické fakulty na českých školách v Chorvatsku.
Island patřil mezi vysněné země mého muže, a tak když se přiblížily jeho třicáté narozeniny, začala jsem zjišťovat a plánovat. Po zvážení různých variant jsem nakonec zvolila koupi zájezdu přes malou cestovní kancelář, která nabízela zájezdy tohoto typu v nevelkém počtu osob (nakonec nás bylo osm včetně dvou průvodců). Vše se mi podařilo zařídit v naprosté tajnosti. Když manžel dostal k narozeninám stan, pochopil, až když uvnitř něj našel smlouvy o zájezdu…

BRAMBORÁK A PIVO LÁKALY NÁVŠTĚVNÍKY
V nouzi krajanského dění se přece občas objeví Beseda, která uspořádá nějakou, hlavně tradiční akci, od které nechce upustit i přestože organizace v této nejisté době vyžaduje spoustu dodatečného úsilí a vyřizování nových záležitostí. O svátku Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 2020 tradiční Den bramboráků zorganizovala Česká beseda Horní Daruvar a podle hojné návštěvy bylo znát, že se lidem po setkání už velice stýská.

ROZESEL PRSŤ ČESKÉ ZEMĚ MEZI HROBY
Začátkem srpna 2020 ukončila třídenní soukromá návštěva pana Lubomíra Havrdy z Pardubic, který se synem Tomášem zavítal do našeho kraje. Je to osobnost širokých pohledů, intelektuál, který se v první řadě zabývá genealogií, popisuje také lokální dějiny, zvyky a natáčí krátké dokumentární filmy. Seznámili jsme se s ním díky novinářce Šárce Kuchtové z Rádia Pardubice, která zde natáčela rozhovory s bojovníky partyzánské brigády Jan Žižka z Trocnova. Podle plánu měl pan Havrda přijet na konci března a mít genealogickou přednášku v Českém domě v Daruvaru pod názvem Po stopách našich dědečků. Bohužel to koronavirus znemožnil, a proto jsme se dohodli, že přijede se synem na jeden víkend do Končenic.

CHCEME Z KOPRIVNICE UDĚLAT STŘEDISKO ČESKÉ LITERATURY
Jednou z nejchválenějších nových chorvatských knih je román Vošicki autora Marka Gregura. Protože jde o biografii Čecha, který byl tiskařem a nakladatelem v Koprivnici, vydání zaujalo veškerou krajanskou komunitu. Autor je pro nás tím zajímavější, že vydává časopis, v němž uveřejňuje články o české literatuře, a vydává knihy českých spisovatelů. V jeho rodokmenu jsou stopy českého původu.

TRADICE, KTEROU NEZASTAVILA ANI EPIDEMIE
„Podařilo se nám navzdory epidemii koronaviru pokračovat v tradici pořádání akce Den české kultury. Děkuji vám, že jste přišli do České besedy Osijek podílet se na našem projektu zaměřeném na zachování a propagování zvyků našich předků,“ řekla místopředsedkyně České besedy Osijek Vlasta Šabićová při vítání účastníků a hostů akce, která se konala 9. srpna v Chorvatském domě Tenja, kde má spolek své místnosti.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2021

V Jednotě číslo 3, která vychází 16. ledna 2021, čtěte:
- Zemětřesení na území Banije – Pokračuje pomoc z České republiky
- Končenice – Pět tun stavebního materiálu od hasičského sboru
- Brestov a Končenice – Naše cesta do Gliny a Jazveniku
- Dopis z Londýna – Lockdown a Brexit
- Reportáž – Nádherná Vídeň ještě jednou
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi