ZDENECKÉ KRAJANSKÉ SPOLKY
Rád bych se ohlédl na kulturní život ve Velkých a Malých Zdencích, kde byly besedy dlouhou dobu nositelkami veškerého kulturního života. Když jejich činnost začala chabnout, došlo v roce 2000 ke sloučení dvou dřívějších besed do jedné společné Besedy Velkých a Malých Zdenců.

PŘÍBĚHY NA VÝSTAVĚ A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ OLYMPIÁDY Z ČEŠTINY
V Ústřední knihovně pro českou menšinu v Daruvaru se 6. dubna konala vernisáž závěrečných prací z únorového kurzu tvůrčího psaní. Pozvánku vedoucí kurzu Ilony Kirchnerové rádi přijali jeho účastníci, aby si společně s ostatními zájemci prohlédli výsledky únorové tvorby během tří sobot. Při vernisáži výstavy zároveň proběhlo vyhlášení a rozdělení odměn nejlepším soutěžícím olympiády pro dospělé, která proběhla v únoru během oslav v Měsíce mateřského jazyka.

ČESKÁ PÍSEŇ ŽIJE A BUDE ŽÍT
Prvního dne, kdy státní štáb civilní obrany zrušil protikovidová opatření, se 9. dubna v Horním Daruvaru konal sedmnáctý Večírek písní a básní Zpívejte s námi. Kromě domácí ženské pěvecké skupiny se ho v místním kulturním domě zúčastnili i hosté z Daruvarského Brestova, Končenic, Velkých a Malých Zdenců a Tréglavy.

OD OZDOBENÝCH NÁDOB K VELIKONOČNÍMU SYMBOLU
Kraslice dnes patří k nejcharakterističtějším symbolům Velikonoc. O významu vajíčka jako symbolu plodnosti a zárodku, ze kterého vznikl nejen život, ale i svět, se dozvídáme z mytologie některých dnes už dávno zaniklých národů a civilizací – starých Indů, Peršanů, Číňanů, Egypťanů, a dokonce i na opačné straně světa u jihoamerických Inků. Na území Evropy nacházíme kosmogonický mýtus o stvoření světa z velkého ptačího vajíčka ve fínském eposu Kalevala.

ČINNOST OVLIVNĚNA KORONAVIROVOU PANDEMIÍ
Vedení Svazu Čechů navštívilo ve dnech 6. až 10. září 2018 společně s celým předsednictvem, poprvé v dějinách Českou republiku, kde dokonce zasedalo. Se členy vedení, téměř v plném složení, byli předsedové rad a poslanec Vladimír Bílek a zástupci Bjelovarsko-bilogorského županství. Během čtyř dnů navštívili Plzeň a Prahu, kde absolvovali řadu jednání.

ÚSPĚŠNÁ JEDNÁNÍ VE PROSPĚCH KRAJANŮ
Tříčlenná krajanská delegace ve složení poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek s tajemnicí Lidijí Horvatovou a předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko Anna-Marie Štrumlová Tučková ve dnech 28. až 30. března 2022 pobývali v České republice, kde se zúčastnili akce Chorvatský den v Praze, navštívili Senát Parlamentu České republiky, Parlament České republiky, Československý ústav zahraniční Praha a Plzeňský kraj.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi