Krajanské akce

 • Pátek 3. dubna

  Daruvar – Jarní školní besídka
 • Sobota 18. dubna

  Bjelovar – Zlatý věk;     Brestov – Valná hromada
 • Čtvrtek 30. dubna

  Mezurač – Valná hromada s programem a stavění májky
 • Neděle 3. května

  Bjeliševec – Oslava 20. výročí založení České besedy a Den české kultury
 • Pátek 8. května

  Dolany – Naše jaro, divadelní, loutkářská a recitační přehlídka a výtvarná soutěž
 • Sobota 16. května

  Osijek – Den české kultury
 • 1