Jednota - Novinově vydavatelská instituce

 

JS2

 

Jednota je jediný a jedinečný časopis v Chorvatsku. Své čtenáře informuje o činnosti Svazu Čechů v Chorvatsku, o působení českých krajanských spolků, menšinových rad a škol s výukou v českém jazyce. Zvláštní pozornost věnuje také vzájemným česko-chorvatským vztahům.

 První číslo týdeníku Jednota vyšlo 16. března 1946, a od té doby vychází 50 čísel týdeníku ročně. V roce 1965 byla založena Novinově vydavatelská instituce Jednota, která kromě týdeníku Jednota s literární přílohou Studnice vydává měsíčník Dětský koutek (1928), Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních a historický, školských a literárních otázek (1962), literární díla krajanských autorů, historické studie a učebnice pro základní školy s výukou českého jazyka

Součástí Jednoty je dvakrát ročně literární příloha Studnice, která od roku 1961 dává krajanským autorům možnost publikovat své práce.

 

Měsíčník Dětský koutek

Měsíčník Dětský koutek je moderní, pestrý časopis, věnovaný českým dětem v Chorvatsku. Informuje o událostech v krajanském životě, nabízí výběr z české literatury, zábavnou formou dětem přibližuje soudobý český jazyk a umožňuje žákům českých škol uveřejňovat své literární a výtvarné práce.

Česky psaný Dětský koutek je nejstarším časopisem pro děti v Chorvatsku. Začal vycházet v roce 1928 jako příloha pro děti týdeníku Jugoslávští Čechoslováci, ale vzhledem k tomu, že ve dvacátých letech minulého století v Chorvatsku vznikaly české školy jako houby po dešti, dostalo se mu zvláštního úkolu – stal se náhradní, a dlouho vlastně jedinou, čítankou. Právě v něm mnozí krajanští autoři začínali publikovat