Ispiši ovu stranicu

Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů v Republice Chorvatsku

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KULTURNÍ STŘEDISKO
„Možnost zařídit kulturní středisko české menšiny se vyskytla v okamžiku, když se česká vláda rozhodla vybudovat muzeum moravských Chorvatů v jejich sídle na Jevišovce na Břeclavsku. To totiž umožnilo i české menšinové komunitě v Chorvatsku žádat o reciproční podporu od chorvatské vlády,“ vysvětlil poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek. Dodal, že se plán založení střediska stal součástí operačního programu vlády pro národnostní menšiny, který se nyní uskutečňuje.

Na pořízení nemovitosti vláda zajistila půl milionu kun. Na rozepsané výběrové řízení přišly dvě nabídky – obě nedaleko českého areálu – ve Svačićově ulici 10 a v Masarykově ul. 7. „Po přijetí nabídek jsme požádali odborníka o odhad tržní hodnoty obou nemovitostí, a po ukončení celkové procedury se hospodářská rada Svazu Čechů rozhodla navrhnout zakoupení objektu v Masarykově ulici,“ řekl předseda hospodářské rady Jaromír Vrabec. Tajemník Svazu Dalibor Kolár podal informaci o cenách a sdělil, že dům v Masarykově ulici stojí 475 tisíc kun. Za objekt ve Svačićově ulici prodejce žádal mnohem vyšší obnos a budova by se musela přizpůsobit, což by si vyžádalo další velké výdaje. Objekt, v kterém se bude zařizovat kulturní středisko, se také musí dostavět a přizpůsobit, ale to bude mnohem snadnější a levnější, bylo řečeno během debaty.
V budově kulturního střediska bude umístěn krajanský archiv, bude v ní multifunkční sál, v němž se mimo jiné budou konat schůze předsednictva Svazu Čechů, multikulturní prostor bude především pro činnost mladých, a kanceláře.
Předsednictvo se rozhodlo odepsat dluh České besedy Verovice ve výši 10 376 kun a tím konečně vyřešit dlouholetý problém. Jde o zbytek dluhu, který měla Beseda vůči Pávíčkově nadaci, od které si vypůjčila šedesát tisíc kun, a podařilo se jí vrátit padesát. Zbytek dluhu Nadaci uhradil Svaz.    
Další finanční problém má mateřská škola Ferdy Mravence, která od začátku školního roku používá místnost České galerie pro jeselní skupinu a režijní výdeje v tom prostoru jsou daleko vyšší než v bývalé budově české školy, která byla kvůli dostavbě zbourána. Školka nemá finanční prostředky na tento neplánovaný výdaj a požádala Svaz o pomoc. Předsednictvo se rozhodlo režijní výdaje zaplatit z prostředků Úřadu pro lidská práva.
„Vzhledem k tomu, že naše úřadování podléhá přísné kontrole a revizi, musím vás upozornit na několik chyb, které děláte při vyplňování formulářů,“ upozornil tajemník D. Kolár a provedl malý kurs podepisování a razítkování dokumentů, předávaní cestovních příkazů a proceduře žádání o podporu z Úřadu pro lidská práva a odůvodnění spotřebovaných prostředků. Schůze končila několika informacemi o aktuálních záležitostech – předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková informovala o jednáních rad Svazu a správního výboru a o přípravách na zájezdy do Čech. Předseda županské menšinové rady Damir Malina poděkoval celé menšinové komunitě za dobrou odezvu na květnových volbách členů rad a představitelů národnostních menšin.   Text a foto M. Pejić

Pročitano 137 puta