Print this page

Vyšla kniha o účasti příslušníků menšin v obraně Chorvatska

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Friday, 24 January 2014

BRÁNILI JSME SVOU VLAST
Po třech letech příprav vyšla koncem loňského roku kniha Bránili jsme svou vlast – příslušníci národnostních menšin v obraně Chorvatska. Obsahuje výpovědi osmdesáti příslušníků různých menšin, kteří během domovinské války bojovali v řadách chorvatských obránců.

 

„Republiku Chorvatsko nebránili jen Chorvaté, ale všichni jeho občané – i Chorvaté i příslušníci všech národnostních menšin – Češi, Slováci, Židé, Rusíni, Maďaři, Srbové, Černohorci, Italové, Albánci, Bosňané, Romové, Makedonci…“ řekl Zoran Šangut, jeden z autorů knihy na jejích křtinách v Záhřebu, které se konaly 21. prosince v sále Novinářského domu.
„V registru chorvatských obránců je více než 503 tisíce obránců, a kolem deseti procent jsou příslušníci národnostních menšin,“ řekl Pero Kovačević, bývalý poslanec v parlamentu, člen sdružení právníků Vukovar 1991. „Války se zúčastnilo pětadvacet tisíc Bosňanů, více než dva a půl tisíce Albánců, přes tři tisíce Čechů a kolem deseti tisíců Srbů,“ dodal a zdůraznil, že na Daruvarsku v jednom okamžiku na podzim roku 1991 dokonce sedmdesát procent všech obránců byli Češi.
Knihu připravili Zoran Šangut, předseda vukovarského sdružení právníků, a novinář na volné noze Ivica Radoš. O přípravě takového díla se začalo uvažovat v roce 2007, a od roku 2010 byly zahájeny rozhovory s příslušníky menšin, kteří se zúčastnili obrany. „Svědectví v knize nejsou uváděna ani podle národnostního klíče, ani podle jejich důležitosti, ale jen podle místa, z kterého kdo pochází. Chtěli jsme tím říci, že každé svědectví je stejné, každé má stejnou váhu a význam,“ řekli autoři. Potvrdil to i ministr obránců Predrag Matić, který dodal, že se v registru obránců neuvádí národnostní příslušnost, protože se mezi obránci různých národností nedělá žádný rozdíl.
„Bránit svou vlast byla svátá povinnost všech občanů, a tak i příslušníci menšinových komunit vzali zbraně do rukou,“ řekl prezident Ivo Josipović, který se křtu knihy zúčastnil také. Prezident poděkoval autorům, že poskytli velký přínos k rovnosti, rovnoprávnosti a soužití v rámci demokratického chorvatského státu. „Kniha svědčí o početných případech vlastenectví a hrdinství lidí, kteří původem nebyli Chorvaté, ale považovali Chorvatsko za svou vlast a bránili ho z celého srdce,“ řekl Ante Nazor, ředitel Memoriálního dokumentačního střediska. Křtu knihy se zúčastnil i poslanec Miroslav Tuđman, předseda Rady pro národnostní menšiny Aleksandar Tolnauer, předsedové sdružení obránců, mnozí představitelé veřejného a politického života a autoři jednotlivých příspěvků. Českou menšinu svými svědectvími v knize zastupují Damir Malina, Darko Menčík a Vládo Klubíčko, kteří popsali svou účast ve válečných událostech. Knihu Bránili jsme svou vlast vydalo sdružení právníků Vukovar 1991 za podpory městského úřadu Záhřeb, ministerstva kultury, ministerstva obránců a pojišťovny Croatia osiguranje. Kniha bude představena v řadě měst, z kterých pocházejí vyprávěči, včetně Daruvaru.
M. Pejić/D. Malina

Read 690 times