Valná hromada ve Virovitici

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 26 February 2014

PLÁNUJÍ VYDÁNÍ MONOGRAFIE O JANU VLAŠIMSKÉM
Předsedkyně České besedy Verovice Jasna Bergerová vyjádřila na volební valné hromadě 15. února spokojenost z toho, že přes velké finanční potíže měl tento spolek v minulém roce bohatou kulturně uměleckou činnost. Všechny besední skupiny se zúčastnily akcí v organizaci Svazu Čechů. „V současné době Českou besedu Verovice ještě trápí finanční schodek, ke kterému došlo kvůli finančně náročné obnově besední budovy. Ta je dnes chloubou nejen místních krajanů, ale i města a celé krajanské komunity. Kdybychom nemuseli splácet dluhy, mohli jsme častěji vystupovat, pořídit si nové úbory, jezdit na výlety…“ zdůraznila předsedkyně a slíbila, že Beseda letos zorganizuje zájezd do České republiky.

 

Z obsáhlé zprávy předsedkyně se přítomní dozvěděli, že z více než dvou set členů je asi sedmdesát aktivních. Beseda uspořádala svou největší akci Jarní tóny Jana Vlašimského, vystupovala doma, na přehlídkách Svazu Čechů, ale i v jiných Besedách a spolcích v okolí. Poděkovala za podporu Svazu Čechů, dřívější poslankyni Zdence Čuchnilové, nynějšímu poslanci Vladimíru Bílkovi a všem, kteří jakýmkoliv způsobem Besedě v její činnosti pomohli. Zdůraznila svou lásku a volný čas, věnovaný práci ve spolku, vyjádřila spokojenost z toho, že na valnou hromadu přišlo na devadesát členů. Pracovní část schůze velmi přísně vedl předseda pracovního předsednictva valné hromady Branko Svoboda, takže názory a připomínky některých členů valného shromáždění zůstaly nevyřčeny a v sále panovala napjatá atmosféra. Devadesát přítomných členů České besedy Verovice volilo mezi dvěma kandidáty na post předsedy, mezi Jasnou Bergerovou a Mirkem Lukášem. Hlasovalo se veřejně a většinou hlasů byla zvolena dosavadní předsedkyně Jasna Bergerová. V plánu práce a finančním plánu na tento rok jsou tradiční Jarní tóny Jana Vlašimského, vydání monografie o Vlašimském, vystoupení folklorní, divadelní a dalších sekcí Besedy doma, na přehlídkách a na dožínkách… Valná hromada zprávy a plány schválila. Přítomné pozdravil poslanec Vladimír Bílek, který zároveň informoval o novinkách a projektech, týkajících se české menšiny. Zdůraznil, že spolupráce spolků, Svazu a poslance je velmi důležitá a pochválil bohatou činnost Besedy. Předsedkyně Svazu Libuše Stráníková vyzvala virovitické krajany ke svornosti, zejména teď, když mají obdivuhodně krásný Český dům. Tajemnice Jarmila Kulhavá se pokusila vysvětlit, proč je důležité, aby se krajané také oficiálně hlásili ke své národnosti. O dobré spolupráci s virovitickou Besedou svědčila i slova přednosty městského oddělení pro kulturu Alena Bjelici a představitelů mnoha virovitických spolků Po téměř tříhodinové schůzi následoval program, ve kterém vystoupily smíšený pěvecký sbor, hudební skupina, malá a střední taneční skupina a skupina aerobiku. Nechybělo ani pohoštění v suterénu, v takzvaném Českém ráji. A. M. Štrumlová Tučková/amšt

BESEDU I DÁLE POVEDE JASNA BERGEROVÁ
Do správního výboru byli dále zvoleni Vesna Hercigonjová, Rudolf Chalupa, Branko Svoboda, Mirko Pér, Zdravko Pér, Stanislav Berger, Hana Pérová, Zdravko Berger, Karolina Novotná, Míra Vodvárková, Josip Polášek a Biljana Kovačevićová. V dozorčím výboru jsou Zdenka Nováková, Andrija Krčma a Alois Ditrich. Za členy valné hromady Svazu Čechů byli zvoleni Jasna Bergerová, Vlatka Leškovićová, Rudolf Chalupa, Zdenka Bergerová a Zdenka Dengoriciová.

Read 1693 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2021

V Jednotě číslo 37, která vychází 18. září 2021, čtěte:
- Poprvé Dny české kultury v Daruvarském Brestově
- Valná hromada v Šibovci
- Valná hromada a křest ročenky v Daruvaru
- Přátelské posezení v Kaptolu
- Letní škola v Česku žáků šestých tříd českých škol
- Sto let Svazu Čechů: Nové úspěchy a náznaky zlepšení vztahů
- Z dějin Ivanova Sela
- Vzpomínka na básníka a výtvarného kritika Željka Sabola
- Županská přehlídka menšinové tvořivosti v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti