Rada pro národnostní menšiny o menšinových tiskovinách

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Thursday, 13 March 2014

KDYŽ MLUVÍME O PRÁVECH, MUSÍME ZNÁT I POVINNOSTI
„Právě vy, menšinové tiskoviny, utváříte názory příslušníků národnostních menšin v Chorvatsku, proto máte velkou zodpovědnost. Cílem vašeho a našeho působení je integrace menšin do chorvatské společnosti a zároveň zachování jejich specifik a tradic. Víc se zabývejte menšinovou politikou a problematikou. Pokud máte potřebu někoho kritizovat, nechť je to kritika konstruktivní a argumentovaná,“ řekl předseda Rady pro národnostní menšiny RCH Aleksandar Tolnauer.

 

Ve svém dvouhodinovém expozé chtěl redaktorům menšinových tiskovin vysvětlit, proč bude v letošním roce donace na jejich vydání nižší a proč některé tiskoviny o finanční podporu přišly. Poprvé od svého založení před jedenácti a půl lety svolala Rada pro národnostní menšiny 28. února redaktory všech menšinových tiskovin, které spolufinancuje, na společnou schůzi. Konala se v historickém sále v budově chorvatské vlády, zúčastnil se jí velký počet redaktorů. Z původních dvou-tří redakcí, jak uvedl A. Tolnauer, jich je nyní 54 (bez časopisů pro děti), a na letošní rok se žádaly finance na dokonce jedenašedesát tiskovin. Přestože Chorvatsko může být hrdé na to, že svým menšinám umožňuje takovýto standard, a přestože podporuje pluralitu názorů, je podle mínění Rady tak velký počet tiskovin v jazycích národností neúnosný. Bylo upozorněno na to, že mnohé z nich uveřejňují značný počet převzatých textů a že je jejich grafická úprava (barva, papír) často zbytečně drahá, což může z pohledu většinového národa působit jako plýtvání. Uhájit plánovaný rozpočet Rady, uvedl, stálo v době dlouhotrvající krize hodně úsilí všech jejích sedmnácti členů, proto není třeba provokovat.
Některé redakce své finanční požadavky dokonce oproti loňskému roku zvýšily, přestože byly požádány, aby výdaje byly nižší a aby se vyhledávaly jiné zdroje financování. V tom kontextu předseda Rady pochválil šest menšinových sdružení, mezi něž patří i české a slovenské, která vykázala o 1,5 až 8 % nižší plánovaný rozpočet. „Je vidět, kdo se snaží přizpůsobit se nové době,“ dodal. Protože bylo zjištěno, že některé časopisy se snaží přehodnocovat historické události nebo nepodloženě kritizovat, anebo jsou využívány pro osobní volební kampaně jednotlivců, takovým bude donace zastavena.
Právě to se letos stalo romským novinám Romano Čaćipe, a důvodem byla nepodložená kritika chorvatské vlády a Rady pro národnostní menšiny a informování romské veřejnosti z pohledu jedné politické opce. Rada pro národnostní menšiny bude proto i nadále ještě bedlivěji sledovat, o čem se v menšinovém tisku píše, A. Tolnauer však rezolutně odmítl vyslovené podezření, že by mohlo dojít k jejich cenzurování. „Finanční prostředky, vyčleněné ze státního rozpočtu, který plní chorvatští daňoví poplatníci, se mají využívat především pro zachování kulturní autonomie, totiž pro kulturní činnost menšin a pro informování o ní. V tom spočívá zodpovědnost redaktorů menšinových tiskovin,“ zdůraznil předseda Rady a informoval, že se vbrzku bude jednat o změnách kritérií pro stanovení finanční podpory programů nevládních sdružení a institucí národnostních menšin a metodologie sledování jejich realizace, aby se co nejvíce přizpůsobily pravidlům civilní společnosti Evropské unie.
L. Stráníková/ld

Read 2125 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti