Print this page

Valná hromada v Garešnici

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 05 March 2014

SCHÁZÍ JEN VLASTNÍ MÍSTNOST
Krátce, jasně a dvojjazyčně, aby i hosté všemu rozuměli, bilancovala 22. února svou celoroční činnost Česká beseda města Garešnice. Stačila k tomu o něco víc než hodina, byla však nabitá informacemi o vystoupeních čtyř spolkových sekcí a hostováních Českých besed. Vyplynulo z nich, že spolek v minulém roce působil uspokojivě, že má mezi ostatními krajanskými spolky mnoho přátel, a pokud mu něco schází, tak je to vlastní místnost.

 

Předseda Besedy Slávek Vojta podal velice věcný přehled činnosti v uplynulém období. Spolek, který má pouhé padesát čtyři členy, zorganizoval v Garešnici Den české kultury, dva hudebně pěvecké programy a jeden divadelní večer. Divadelní skupina vystoupila čtyřikrát, pěvecká a hudební osmkrát a dechová hudba jednou, na přehlídce. Díky Besedě se garešnickému publiku představilo osm Českých besed z okolí. Přestože v Garešnici neexistuje organizovaná výuka českého jazyka, na češtinu se ve spolku velmi dbá. Zvláštní poděkování patřilo Věře Vystydové, která je učí spisovné češtině. Všechny zprávy byly podány v českém jazyce, a ti, kdo nerozuměli, mohli je v chorvatštině sledovat na promítacím plátně. Předseda poděkoval za spolupráci místnímu spolku Graničar, šachovému klubu a sdružení důchodců, kteří Besedě ochotně zapůjčují své místnosti a zvou je na své akce. Připomněl dobrou spolupráci se Svazem Čechů a všemi českými institucemi, městskou správou a médii... Pokladní Jiřina Horvatová informovala, že spolek loni dostal 31 tisíc kun od Rady pro národnostní menšiny a tři tisíce od městské správy. Díky finančním prostředkům z předminulého roku zůstalo Besedě na účtu téměř devět tisíc kun. Ankica Sedláčková sdělila, že dozorčí výbor neshledal žádné chyby. O činnosti spolku se pochvalně vyjádřili také hosté – místostarosta Garešnice Josip Bilandžija, představitelé Kulturně uměleckého spolku Graničar, srbského spolku Prosvjeta, šachového spolku Garešnica a České besedy Dolní Střežany. Předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková poblahopřála k úspěšné činnosti a novému vedení popřála hodně úspěchu.
Jednohlasně byli potom do správního a dozorčího výboru a do soudu cti zvoleni noví členové. Nový-starý předseda Slávek Vojta přednesl podrobný plán práce a finanční plán na příští období, který mimo jiné zahrnuje i pořízení nových úborů pro zpěvačky a muzikanty. Následoval program na jevišti Chorvatského domu, na který se kromě členů spolku přišli podívat i další zájemci. Svým novým repertoárem populárních lidovek se představila pěvecká a hudební skupina pod vedením sbormistra Branka Medveda. Mezi zpěváky a muzikanty jsou převážně mladí, kteří, jak řekly moderátorky Emílie Sedláčková a Antonie Skenderová, jsou zárukou budoucnosti spolku. Zaujali také hosté – hudebně pěvecká skupina ze Slavonského Brodu přinesla své tradiční písně a zaujala zejména Žlutou růží z Texasu. Při končenické malé hudební skupině a jejích zpěvácích si zazpívali i mnozí posluchači. Zvláštní potlesk si zasloužila vtipná dramatizace, kterou připomněli, že je doba maškar. Garešnickým a jejich hostům po programu zahráli i k tanci. L. Stráníková/ls

Read 1988 times