Print this page

Řádná valná hromada České besedy Daruvar

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Thursday, 20 March 2014

NEJVĚTŠÍ ČESKÁ BESEDA PLNÁ ENERGIE
Valné hromady nejpočetnějšího krajanského spolku v Chorvatsku, České besedy Daruvar, se v Českém domě 8. března zúčastnilo 116 krajanů ze 462, kolik jich zaplacením členského příspěvku své členství potvrdilo. Jako hosté byli přítomni i předsedové a představitelé Svazu Čechů, města Daruvaru, Českých besed Lipovec, Horní Daruvar, Končenice, Dolany, Brestov, Holubňák, Šibovec, menšinových rad, důchodců, médií a dalších institucí.

 

Přítomné přivítala předsedkyně bilancující Besedy Romana Rašetićová, potěšila je v úvodu gratulace ženám k MDŽ předsedy pracovního předsednictva Josefa Valenty. Spolek má osm sekcí, z toho je nejpočetnější folklorní Holubička se čtyřmi věkovými skupinami, kapela, pěvecká, radioamatérská, divadelní se dvěma skupinami, sportovní (letos jedna skupina), knihovna F. Buriana asekce zvukařů a osvětlovačů. Všechny se uplatnily v řadě vystoupení a přednášek. Pěvecký sbor oslavil desáté výročí založení, vznikl filmový klub, který připravoval promítání českých filmů s besedou o nich, divadelní skupiny měly dvě premiéry a hostem Besedy byly dva divadelní soubory z České republiky, začala se scházet veteránská skupina Holubičky, stálo mimo jiné ve zprávě jednatelky Jitky Staňové Brdarové o činnosti spolku, doplněné videoprojekcí fotografií. Také na hospodářském poli bylo hodně vykonáno – za pomoci Ministerstva kultury RCH, České republiky a města Daruvaru bylo přestavěno jeviště a nově upraven sál Českého domu.
Protože českou mateřskou a základní školu, které jsou zárukou budoucnosti české menšiny, založila Beseda, byl velký prostor určen právě jim. Ředitelky Z. Kutilová a L. Janotová podaly obsáhlé zprávy o celoroční aktivitě. Mateřská škola Ferda Mravenec má hotový projekt na přístavbu. Důkazem toho, jak velký je o ni zájem, je zvyšující se počet dětí; letos 143. Už třetí rok probíhá kurs češtiny pro rodiče dětí, které chodí do mateřské a základní školy. „Ústřední škola včetně obvodních má 218 žáků, kteří mohou chodit do 27 zájmových kroužků a učí se čtyřem jazykům,“ uvedla L. Janotová. Zdůraznila, jak důležitá je pomoc českých učitelů. Novinkou je zavedení školní družiny pro nižší třídy a školy plavání. Na aktivitu a údržbu Domu, který byl postaven před 75 lety, měla Beseda vloni k dispozici 169 466 tisíc kun, výdeje dosáhly 138 111 kun, sdělila pokladní Lela Voborská. Antonín Stráník z dozorčího výboru upozornil na to, že do finanční zprávy nebyl zahrnut loňský zůstatek a konstatoval, že Beseda s přidělenými prostředky hospodařila dobře.
„Kromě třiceti krajanských spolků, čtyř vzdělávacích a jedné vydavatelské instituce se do velké rodiny Svazu Čechů vbrzku přidá i další, jednatřicátý spolek v Osijeku,“ informovala předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková a přítomné pozvala na letošní dožínky v Kaptole. „Jsme rádi, že vás ve městě máme,“ zdůraznila daruvarská místostarostka Veronika Pilátová. Zmínila se o instalovaných dvojjazyčných nápisech na městských institucích. Předseda županské menšinové rady Damir Malina hovořil o českém vysílání Radia Daruvar, o pomoci županské rozvojové agentury při kandidování se krajanských spolků na evropské projekty. Bilancující Besedě poblahopřáli i další hosté. Krátký program obou českých škol se skládal z pěkných tanců malé Holubičky a loutkového divadla. Přilákal rodiče a prarodiče, kteří ke konci shromáždění zcela zaplnili sál. Po večeři zbyl čas na pobavení se s přáteli a známými.
A. Raisová/ar

Read 2020 times