Print this page

Program Děti Rijece

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

ROZMANITOST JE ŽÁDOUCÍ

„Tam, kde moře líbá písčitý břeh, čeká na vás dětský smích, na každou nemoc ten nejlepší lék…“ zněla sálem Českého domu v Rijece úvodní píseň nejmladších členů rijecké České besedy, malých Ráčků. Přivítali tak 14. června své milé kamarády z Daruvaru, Končenic, Záhřebu, Bjelovaru, Jelenje, Trsatu a základních škol Podmurvice a Pehlin na prvním festivalu Děti Rijece. Konal se v rámci oslav Dne města a jeho patrona sv. Víta.

„Vítám vás na prvním setkání dětí Českých besed v Chorvatsku s dětmi města Rijeky a Primorsko-goranského županství,“ s radostí a pýchou pozdravila hosty předsedkyně rijecké Besedy Fanynka Husáková. V plném hledišti byli nejen rodiče, učitelé a ředitelé škol, ale i představitelé Svazu Čechů Jaroslav Klubíčko a Ludmila Bláhová, představitelé slovenské a černohorské menšiny. Dále na setkání byly vedoucí Oddělení pro výchovu a školství města Rijeky Branka Renková-Silovová a Elida Ružićová, členka županského pověřenectva pro kulturu, sport a technickou kulturu. Shodly se na tom, že Češi zanechali hluboké stopy v kulturním a společenském životě města Rijeky. Ujistily přítomné, že různé jazyky a kultura jsou předností a ne překážkou v lepší spolupráci, a že péče o nejmladší je největší hodnotou.

O tom, že je hudba jazykem celého světa, zpíval sbor základní školy Trsat, který se může pochlubit vlastním nosičem zvuku. V básni v čakavském nářečí promluvili Trsatští o lásce k mateřštině, rodnému kraji a přátelství. Většina z malých tanečníků rijecké Besedy chodí do pehlinské školy. Diváci odměnili velkým potleskem jejich recitál, píseň o štěstí a divadélko s věčným námětem, o lásce. Přátelským spolkem rijecké Besedy je dětský kulturně umělecký spolek Zvir z Jelenje, který pečuje o fólklor vlastního kraje, ale i celého Chorvatska. Předvedl roztomilé pásmo dětských her s písněmi.

Bylo krásné slyšet žáky v loňském roce zahájené výuky českého jazyka a kultury, kteří se zamysleli nad hodnotou vody. Daruvarští a Končeničtí přijeli s písněmi, hudbou a tanci. Vynikající daruvarský školní orchestr hrál bez chyby a doprovázel zpěváky i šikovné tanečníky malé Holubičky, a Končeničtí zazpívali to nejlepší z festivalu dětské písně. Záhřebské Slunéčko předvedlo náročné divadlo o hodném strašidélku Emílkovi a nejmladší členové bjelovarské České obce přidali tři tance.
Závěr programu patřil vždy roztomilým Ráčkům: domácí tanečníci si na jevišti vedli suverénně. Na konec se k nim přidali všichni účinkující a vedoucí v písničce Nejmilejší Rijece. J. Staňová/js

Read 843 times