Představena kniha Daruvar – Stavebně historický vývoj města

  • Posted on:  úterý, 25 březen 2014 00:00
  • Written by 

Wednesday, 20 May 2009

ARCHITEKT O MĚSTĚ, VE KTERÉM VYROSTL
Ve vstupní hale budovy Svazu Čechů byla 15. května představena kniha mladého krajana Miloslava Sohra o vývoji a památkách Daruvaru. Autor, který v současné době žije v Brně, připravil přednášku s promítáním fotografií, map a nákresů, v které padesátce návštěvníků vyložil svůj názor o historickém a stavebním vývoji města, ve kterém vyrostl a dospěl.


Shromážděné účastníky večera přivítala ředitelka Jednoty Libuše Stráníková a promluvila o významu knihy, která se tematicky i vzhledem liší od všeho, co Jednota doposud vytiskla, a vlastně přerůstá rámec menšiny. Na její připomenutí složité realizace vydání této knihy, o které usilovala ještě Jiřina Staňová, navázala redaktorka Marie Sohrová. Mezi jinými poděkovala za spolupráci Emě Klubíčkové a Lýdii Dujmenovićové, která vyjádřila naději, že si díky této knize uvědomíme krásu architektury našeho města a budeme se snažit ji zachránit, dokud (a pokud) není pozdě.

Sylvie Sittová, kustodka bjelovarského muzea, pověděla o významu této monografie z mnoha pohledů – architektonického, historického, kulturologického, a pochválila autora za přístup k tématu.

Miloslav Sohr provedl účastníky večera staletou historii Daruvaru, o kterém pověděl, že je poměrně hodnotným a zdařilým dílem přírody a lidské činnosti. Vysvětlil, že ho architektura zajímala od útlého mládí a proto četl literaturu zaměřenou na urbanistický a architektonický vývoj jednotlivých měst. Daruvarská architektura byla také tématem jeho maturitní práce. Tato kniha má podle autora poukázat na hodnoty, které ve městě jsou, popsat je, uvést důvody, proč jsou právě takové, upozornit na kvality či na nedostatky, a pomoci jeho hodnoty zachovat.

Svůj výklad rozdělil autor do pěti částí: od starověku do příchodu Turků, od r. 1660 do příchodu hraběte Antuna Jankoviće, budování v době hraběte Jankoviće, vývoj v 19. století po stavbě železnice a vývoj po roce 1918. Ve vyčerpávajícím a poučném výkladu, opírajícím se o četné dokumenty a kroniky, přiblížil posluchačům vývoj města a okolí. Lidé pozorně sledovali promítané fotografie, vojenské mapy z dob Rakouska-Uherska či autorovy výkresy a dozvídali se více o svém městě.
Po přednášce si zájemci mohli koupit knihu a nechat si ji autorem podepsat. Zbytek večera uplynul při občerstvení v přátelské besedě. Ž. Podsedník/žp

Read 1964 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi