Nová publikace Dežanovec Karla Bláhy

  • Posted on:  úterý, 25 březen 2014 00:00
  • Written by 

Thursday, 25 February 2010

RODIŠTI SE ODVDĚČIL KNIHOU
Před třicítkou hostů a zájemců byla 10. února 2010 v Daruvaru pokřtěna kniha Dežanovec – příspěvek k poznání minulosti osady a okolí novináře Jednoty v důchodu Karla Bláhy. I přes chumelenici na slavnosti nechyběli představitelé Svazu Čechů, dežanovecké Besedy, Matice chorvatské, Gymnázia, občané a příznivci Dežanovce a přátelé a členové autorovy rodiny.


Úvodem mluvila šéfredaktorka Jednoty Libuše Stráníková o novém titulu v edici Svědectví. Kniha si od chvíle, kdy autor přinesl shromážděný materiál, do jejího vytištění, vyžádala hodně práce celé řady lidí. Mezitím vyšly v chorvatštině dvě knihy – o osadě Dežanovec a o okolních osadách.

Redaktor knihy Mato Pejić přiblížil posluchačům průběh přizpůsobování původního materiálu čtenářskému publiku a edici, ve které kniha vyšla. Pochválil svědomitou práci lektorky Věry Vystydové. V projevu technické redaktorky Vlatky Daňkové byla kniha Dežanovec přirovnána k novorozeněti, které v nakladatelství Jednota přišlo na svět, bylo zavinuto a náležitě vybaveno po všech stránkách, i co se týče textové úpravy i výběru fotografií. Díky záznamu v katalogizaci se kniha může dostat do rukou kterémukoli zájemci v celém světě. Lektorka Věra Vystydová uvedla, že byla práce na knize pro ni přínosná z historického hlediska, ale především proto, že si uvědomila, že lektoruje ráda.
Autor Karel Bláha povídal o publikacích o Dežanovci, o vzniku dnešního obecního střediska od středověku do novějších dob. Dozvěděli jsme se, že jako vystudovaný učitel dějepisu, který celý pracovní věk strávi v Jednotě, dlouhá léta shromažďoval údaje a fotografie, výstřižky z novin a kalendářů, zaznamenával svědectví pamětníků v rodném Dežanovci a mnoha osadách, které k němu gravitují. Informace samozřejmě čerpal i z farních a matričních knih, pamětních knih škol a spolků. Při svém bádání navštěvoval mnohé knihovny a archivy a mnoho času strávil studováním archivního a historického materiálu.
Karel Bláha nezapomněl poděkovat všem, mnoha jednotlivcům i organizacím, kteří ke zrodu knih o Dežanovci přispěli odborně, svým svědectvím i materiálně. Připomněl, že kniha vychází v době mnoha výročí, mezi nimiž je osmdesáté páté výročí dežanovecké Besedy a padesáté výročí působení autora v publicistice. Závěrem přečetl z knihy své dojemné věnování, v němž o knize mluví jako o splacení dluhu své rodné osadě – Dežanovci, který celý život nese v srdci.
Knihu o Dežanovci, která vyšla díky podpoře Rady pro národnostní menšiny RCH a příspěvku Ministerstva zahraničních věcí, si návštěvníci večera mohli výhodně koupit. Mnozí si ji také nechali autorem podepsat. Následovalo skromné občerstvení a besedování o nové knize a o Dežanovci kdysi a dnes, které ve všech zanechalo hřejivé pocity. Ž. Podsedník/žp

DEŽANOVEC - PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ MINULOSTI OSADY A OKOLÍ
Knihu Karla Bláhy Dežanovec si můžete koupit nebo objednat v Jednotě za 30 kun.

Read 2055 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi