Print this page

Všechny kaptolské dožínky

  • Posted on:  čtvrtek, 31 červenec 2014 00:00

Hlavními důvody, proč se Češi a Moravané stěhovali do Kaptola, byly úrodná půda a vidina lepšího života.
Jedním z obyčejů, které si přivezli z původního domova, byly také obžínky nebo dožínky, kterými se oslavuje konec žní. V Kaptole ještě začátkem 20. století volili sedláci každý rok nejúspěšnějšího mezi sebou, a ten pak na svatého Bartoloměje uspořádal hostinu. Byla to obdoba dnešních dožínek.
V roce 1925 byl v Daruvaru, středisku české menšiny, tento venkovský obyčej obnoven a v české menšině se prosadil jako největší slavnost Svazu Čechů v Chorvatsku. Kromě všeobecně českých národních, tradičních a kulturních charakteristik, mají dnes dožínky také turistický a společenský význam, a podporují je státní a regionální instituce. V Kaptole se dožínky v organizaci kaptolského krajanského spolku a Svazu Čechů (Československého svazu) konaly už čtyřikrát:

1955 – První „okrskové“ obžínky v požežském kraji se konaly v Kaptole 13. a 14. srpna 1955, předsedou České besedy byl Fráňa Trdý. Proběhly ve znamení desátého výročí osvobození země. Začaly v sobotu slavnostním programem, ve kterém vystoupili účinkující z Kaptola, Daruvaru, Bjeliševce a Požegy.
V neděli program zahájila ranní mše, následoval průvod s dechovou hudbou, věncem jako symbolem dožínek a účinkujícími v lidových krojích, alegorickými vozy a traktorovou mlátičkou. Na velkém lidovém shromáždění mluvili jménem organizátora učitel Jaroslav Šeba, jménem patrona Josip Derfi, lidový poslanec a sekretář Krajského komitétu Komunistické strany Slavonské Požegy.
V odpoledním folklorním programu v kaptolské Staré tvrzi vystoupili tanečníci a muzikanti z Daruvaru, Kaptola, Požežského Brestova, Končenic, Lipovce, Velkých Zdenců, Hercegovce, Bjeliševce, soubor Seljačka sloga z Ručeva a pěvecký sbor Papuk z Požegy. Po programu následovala lidová zábava.
1969 – Celomenšinové obžínky se v Kaptole poprvé uskutečnily 23. a 24. srpna 1969. Zároveň bylo oslaveno 100. výročí přistěhování Čechů do Kaptola, 45. výročí české školy, 25. výročí Československého svazu (dnes Svaz Čechů), 130. výročí narození spisovatele Vilima Korajce a 50 let Svazu komunistů Jugoslávie.
V sobotu večer proběhl slavnostní program, poté bylo ve staré tvrzi divadelní představení Vilima Korajce Auerganski senatori. Večer skončil ohňostrojem. Neděle začala budíčkem, následovalo otevření výstavy fotografií a dokumentů o Kaptole, odhalení pamětní desky a průvod, v kterém byl znázorněn proces získávání chleba od setí pšenice až ke žním.
Na táboru lidu mluvil předseda místní České besedy Emanuel Svoboda, jménem patrona předseda shromáždění obce Slavonská Požega Mato Novačić, předseda Československého svazu Mišo Kmecík, československý konzul František Šibor a člen předsednictva SFRJ Miko Tripalo. Odpoledne proběhl kulturně-umělecký program, ve kterém vystoupily krajanské spolky z Bjelovaru, Daruvaru, Hercegovce, Končenic, Lipovce a Kaptola.
1978 – Třetí kaptolské, a druhé celomenšinové dožínky v Kaptole, proběhly 19. a 20. srpna. Byly ve znamení 110. výročí přistěhování Čechů do Kaptola a 35. výročí založení I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova. Předsedou Besedy byl Slávek Kosina.
Sobotní program začal sportovními soutěžemi a skončil koncertem dechových orchestrů z Požegy (Trenkovi panduri) a Kutjeva. V slavnostním programu účinkovaly folklorní skupiny z Kaptola a pěvecký sbor a orchestr Kulturně-vzdělávacího spolku ze Slavonské Požegy.
Nedělní program zahájil budíček a následovalo hasičské cvičení a přehlídka civilní ochrany. V české škole byla instalována výstava Kaptol během dějin. V dlouhém dožínkovém průvodu, znázorňujícím tradiční způsob setí a sklizně, byla představena i nejmodernější zemědělská mechanizace, a také četné kulturně-umělecké spolky a Československé besedy. Na táboru lidu mluvili Ivan Špalj, dr. Marijan Strbašić a Antun Švarc. V odpoledním programu vystoupily české spolky z Bjelovaru, Daruvaru, Dežanovce, Dolan, Ivanova Sela, Končenic a Kaptola a slovenské z Iloku a Jelisavce.
1989 – Čtvrté kaptolské dožínky se konaly 2. a 3. září 1989. Zároveň bylo oslaveno 120. výročí přistěhování Čechů do Kaptola, 65. výročí české školy, 45. výročí Svazu Čechů a Slováků, 70. výročí Svazu komunistů Jugoslávie.
Prvního dne byla odhalena pamětní deska příslušníkům české menšiny, kteří položili život v protifašistickém odboji. Poté byla otevřena výstava Kaptol a Češi v Kaptole. Následovaly sportovní soutěže a večer byl slavnostní program. V neděli začal program budíčkem a v dožínkovém průvodu účinkovalo více než šest set účinkujících. Na táboru lidu mluvili předseda organizačního výboru dožínek Mato Pavlović, předseda shromáždění obce Slavonská Požega Nikola Dragaš, československý konzul Karel Roučka a tajemník pro kulturu republikové samosprávné zájmové pospolitosti Marijan Radmilović. Předsedou Besedy byl Slávek Kosina.
V odpoledním programu účinkovaly Besedy z Bjeliševce, Bjelovaru, Daruvaru, Ivanova Sela, Jazveniku, Kaptola, Končenic, Lipovce, Mezurače, Prekopakry a Velkých Zdenců, slovenský soubor z Našického Markovce a folklorní soubor Konopa z Ratíškovic v Československu.      
Mirko Vazler

Read 1103 times