Vyšel nový Český lidový kalendář

  • Posted on:  středa, 11 prosinec 2019 00:00
  • Written by 

VSTŘÍC DOŽÍNKOVÉMU ROKU 2020
Náměstí a návsi už zdobí první rozsvícené adventní svíčky, co nevidět se rozsvítí i druhé. A právě v době očekávání svátků vánočních a nového, doufejme lepšího, roku spatřil světlo denní nový Český lidový kalendář na rok 2020, v krásném živém kabátě znázorňujícím dožínkové slavnosti, jehož autorem je mladý chorvatský ilustrátor.

V úvodní kapitole – kalendáriu je přehled svátků, dnů pracovního klidu a dalších významných dnů v České republice i Chorvatsku (jsme hrdi, že jsme do kalendáře zařadili nové chorvatské svátky, které parlament schválil těsně před uzávěrkou). Rubrika věnovaná výročím se kromě přehledu kulatých a polokulatých jubileí věnuje stému výročí narození Josefa Matuška, 115. výročí narození Slávky Žukovićové Máchové, 200 letům od narození Boženy Němcové a 100. výročí selské vzpoury ve Velikém Grđevci, která ovlivnila i sedláky v Ivanově Sele. Autory textů jsou Václav Herout a Silvie Sittová. Vlasta Soklerová-Panjkovićová se v rubrice Ke kořenům zajímavým způsobem zabývá událostmi ve své rodině, která se rozdělila na chorvatskou a českou větev.
Literární rubrika přináší krásné verše Vlastíka Donáta, Libuše Stráníkové a Milady Rabihićové a prózy Vlatky Daňkové, Vlady Daňka, Josefa Koloucha, Andělky Vavroušové a Mirka Knížka. V rubrice Zajímavosti Karel Bláha uvažuje o dřívějších krajanských učitelích, novinářích a redaktorech. Sněžka Hercegová přibližuje osobnost Marie Steyskalové, která před 110 lety založila Českou kolonii v Crikvenici. Viktor Horyna píše o nespravedlivostech, se kterými se potýkají potomci bývalých vlastníků, zapojených do pozemkových společenství (zemljišne zajednice). Marijan Lipovac pojednává o spojení dubrovnické sochy Orlanda s Čechy a Českem. Zdenko Bahník připomíná osobnost významného aktivisty baptistické církve Vinka Vacka, který se narodil před sto lety.
Stejně jako každý rok, největší část Českého lidového kalendáře i tentokrát vyplňuje přehled akcí a událostí v krajanském životě. Je to výroční zpráva o činnostech Svazu Čechů v Republice Chorvatsku, přehled činností, funkcionářů a adresy všech třiceti dvou krajanských spolků, zprávy českých mateřských a základních škol, přehled o informování v českém jazyce, informace z Ústřední knihovny pro českou menšinu, informace o politickém zastoupení ve státní a lokální správě – úřadu poslance, bjelovarské místožupanky z řad české menšiny a menšinových rad a představitelů.
Smích je kořením života, proto v kalendáři nechybí rubrika humoru. Číslo je přiměřeně „prošpikováno“ reklamami obcí, měst, institucí a podniků. Nástěnný kalendář, kalendárium a básně zdobí fotografie vyšívaných nástěnných kuchařek z dílny lipovecké besední tvořivě skupiny.
Věříme, že se i vám nový Český lidový kalendář na přestupný rok 2020 bude líbit. Můžete ho věnovat i svým blízkým, třeba pod stromeček. Kalendář lze obstarat v redakci Jednoty za 30 kun, pokud vám ho máme zaslat, cena je vyšší o poštovné. Ať nám všem přinese ten nový, lepší rok. Željko Podsedník

Read 847 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi