Rok 2019 a plány NVI Jednoty na rok 2020

  • Posted on:  středa, 22 leden 2020 00:00
  • Written by 

Kromě řádných vydání jsme v roce 2019 vydali dva tituly: Knihu Světlušky Prokopićové V království divadel, která, jak už titul říká, obsahuje několik divadelních her v češtině a chorvatštině. Bude to přínosná pomůcka učitelkám a zájemcům o nastudování divadel s dětmi. Druhá kniha je autobiografický román Rudy Turka Zlomky života, vzpomínání na jeho dětství v Lipovci a život v Záhřebu a České republice.

Členové klubu literátů, i nečlenové, studenti českých oddělení gymnázia a ostatní zájemci mají možnost uveřejňovat své práce v literární příloze Jednoty Studnice, která vychází dvakrát do roka. V Přehledu uveřejňujeme odborné práce o jazyce, také další zajímavé odborné články na různá témata. V Českém lidovém kalendáři kromě základních informací o českých besedách a institucích najdete také zajímavé čtení – příspěvky našich krajanů. Letos ho ilustrují výšivky lipoveckých žen.
Každoročně besedy žádají o vydání různých materiály, prospektů a plakátů, uspořádání příležitostných výstav. Také pro Svaz Čechů chystáme mnoho letáků a brožurek, které se potom využívají jako dárky při oficiálních návštěvách. K měsíci mateřského jazyka se v naší instituci připravují pracovní lístky. Také pro akci županství a města Pop-up festival jsme připravili plakát a letáky. To, co jsem vyjmenovala, není ani třetina toho, co jsme v letošním roce udělali.
S ohledem na to, že NVI Jednota společně s historickou radou Svazu Čechů připravuje výstavu Svazu v České galerii o přistěhování a životě Čechů v Republice Chorvatsku, celý tento rok jsme připravovali texty na výstavu na základě výstavy už existující. Chystali jsme také archivní dokumenty. Do prostoru stálé výstavy jsme namontovali posuvnou skleněnou stěnu, na které je vyobrazena úvodní část výstavy. Jsme rádi, že v tom spolupracujeme s významným odměňovaným chorvatským ilustrátorem Manuelem Šumbercem, který ilustroval obraz. Očekáváme i pokračování spolupráce na další přípravě výstavy, která by se měla hotová do konce roku 2020, do oslavy výročí Svazu Čechů v roce 2021.
K této velké oslavě plánujeme vydat monografii Svazu Čechů, autorem je Marijan Lipovac, kterou připravil ve spolupráci s bývalými pracovníky Svazu Čechů.
Díky Bjelovarsko-bilogorskému županství a městu Daruvar, také menšinovým radám města Daruvar a županské menšinové radě pokračujeme s digitalizací časopisu Jednota. Zatím jsme digitalizovali ročníky od roku 1946 do roku 1972, a do konce roku digitalizujeme další ročníky do roku 1978. Do čtyřletého plánu jsme zařadili ostatní ročníky až podnes. Doufáme, že se nám to podaří. Je to velké bohatství nejen pro naši menšinu, badatele, ale i pro veškerou veřejnost.
Na webových a facebookových stránkách, které naši zaměstnanci každý týden aktualizují, můžete sledovat různé novinky.
Nyní jsou v Jednotě aktuální učebnice pro české školy v Chorvatsku. Finance, které dostáváme ze státního rozpočtu prostřednictvím buďto Rady pro národnostní menšiny, Úřadu pro lidská práva nebo Ministerstva školství, jsou pod lupou. Administrativní požadavky jsou velmi obsáhlé a dosavadní zkušenost nám prozatím nepomohla natolik, abychom tyto problémy sami řešili. Proto musíme poděkovat úřadu poslance a poslanci Vladimíru Bílkovi nejen za pomoc pokud jde o učebnice, ale za pomoc veškerou. V létě proběhly přípravy na nový slabikář, který sestavily učitelky nižších tříd, a jeho ukončení se plánuje na únor roku 2020. Probíhají také překlady chorvatských učebnic, které koordinuje poradkyně Jitka Staňová Brdarová.
Jsme vděční za to, že se důchodci NVI Jednoty aktivně zapojují do naši každodenní činnosti, a tak nám pomáhají s lektorováním, korekturami a nebo i dobrou radou.
Na všechny tyto práce, které odvádíme průběžně se svou základní činností a díky výborné spolupráci se Svazem Čechů a poslancem, NVI Jednota dostala v letošním roce z Úřadu pro lidská práva nové technické vybavení, softwary. I nadále se jedna mzda financuje z těchto prostředků. Díky tomu a také díky navýšení prostředků z Rady pro národnostní menšiny jsme dosáhli finanční stabilitu. K tomu se v roce 2020 plánuje navýšení prostředků a zvýšení mezd zaměstnanců o nejméně 11 procent.
V následujících letech dojde k dalším kádrovým změnám, několik zaměstnaných v Jednotě plánuje odejít do důchodu. Ve čtvrtém kvartálu 2020 plánujeme založit portál pro Českou menšinu v Republice Chorvatsku. Text Lidija Dujmenovićová, foto Jednota

Read 489 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi